„Bezpieczeństwo w publicznym transporcie w Krakowie”

V Forum Mobilności 24.04.2007 r.

V Forum Mobilności odbyło się 24 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Krakowa. Uczestniczyło w nim ok. 40 osób, a tematem było bezpieczeństwo w publicznym transporcie w Krakowie. Moderatorem forum był Łukasz Franek – koordynator projektu Caravel/Civitas II w Politechnice Krakowskiej. Na Forum przygotowane zostały trzy prezentacje na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym autorstwa Wiesława Dźwigonia i Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej, Stefana Szczypulę z MPK SA w Krakowie oraz Włodzimierza Zalewskiego z Biura Infrastruktury Miasta. Pierwsza z prezentacji identyfikowała czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo w miejskim transporcie zbiorowym (zarządzanie, monitoring, infrastruktura, tabor, personel). Druga przedstawiała metody, jakie MPK SA wdraża w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pasażerów (organizacyjne, szkoleniowe, techniczne).

Ostatnia prezentacja dotyczyła planu poprawy bezpieczeństwa pasażerów transportu zbiorowego, co jednocześnie jest działaniem realizowanym przez Kraków w ramach projektu Caravel/Civitas II. W ramach tego działania powstał .Audyt Bezpieczeństwa na przystankach tramwajowych w obrębie I obwodnicy" oraz  Plan poprawy bezpieczeństwa transportu publicznego". Obydwa dokumenty mają za zadanie wypracowanie koncepcji wskazującej rozwiązania poprawiające poczucie bezpieczeństwa pasażerów w transporcie publicznym, ze szczególnym naciskiem na poprawę infrastruktury transportu publicznego, jako podstawę do podniesienia bezpieczeństwa pasażerów, szczególnie osób starszych i niepełnosprawnych, a także redukcję czasu wymiany pasażerów.

Przedstawione prezentacje wywołały gorącą dyskusję, debatowano na temat przyczyn wypadków, do jakich doszło w komunikacji zbiorowej, słuszności rozwiązań infrastrukturalnych mających podnieść poziom bezpieczeństwa pasażerów oraz działań prewencyjnych służących poprawie bezpieczeństwa. Pomimo wielu rozbieżnych opinii i sądów uczestnicy zgodnie stwierdzili, że system bezpieczeństwa jest aspektem, któremu należy poświęcić szczególną uwagę, aby go nieustannie polepszać dla dobra pasażerów, którzy są najsłabszym ogniwem tego systemu.   

Opracowała: Magdalena Ożóg

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci