„Komunikacja nocna w Krakowie”

IV Forum Mobilności 5.03.2007 r.

IV Forum Mobilności odbyło się 5 marca br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, przedstawiciele nauki, studenci Politechniki Krakowskiej oraz zainteresowani mieszkańcy Krakowa. Stroną organizacyjną Forum zajęli się członkowie programu Civitas Caravel pracujący w Biurze Infrastruktury Miasta Krakowa oraz członkowie koła SITK przy Politechnice Krakowskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 60 osób. Przybył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Infrastruktury Miasta prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Krakowie Piotr Kącki, autorzy nowej koncepcji systemu komunikacji nocnej w Krakowie, miłośnicy komunikacji zbiorowej – Rafał Terkalski i Paweł Paruch, był też Aleksander Zdziebko – Przewodniczący Rady Dzielnicy XVII. Obecni byli również inni przedstawiciele UM, przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne i PKP Cargo oraz przedstawiciele policji i mediów. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski.

Po przywitaniu wszystkich przybyłych Prezes Szałkowski przedstawił temat forum – komunikacja nocna w Krakowie i zaznaczył, iż warto podjąć rzeczową dyskusję, aby oddzielić mity od faktów, które przez ostatni czas towarzyszą temu zagadnieniu. Po krótkim wstępie zaprosił autorów nowej koncepcji systemu komunikacji nocnej w Krakowie do przedstawienia swojej wizji i pokazania jak, ich zdaniem, system transportu zbiorowego w Krakowie w porze nocnej powinien wyglądać.

Prezentację na temat zmian komunikacji nocnej w Krakowie przedstawili:

Rafał Terkalski i Paweł Paruch. Pokazali oni ogólny zarys systemów komunikacji nocnej w Warszawie, we Wrocławiu i w Poznaniu. Pokazali główne "grzechy" komunikacji nocnej w Krakowie, do których zaliczyli: brak możliwości przesiadki, drogie bilety jednorazowe, brak biletów czasowych, długi czas przejazdu, przepełnienie na niektórych liniach oraz brak komunikacji nocnej w rozbudowujących się obszarach miasta. Omówili zniechęcające przesiadki w obecnym systemie komunikacji nocnej w Krakowie i przedstawili następujące założenia projektu:

  • dostosowanie tras linii nocnych do potrzeb,
  • punkt przesiadkowy w centrum miasta,
  • równa częstotliwość kursowania,
  • zróżnicowany tabor,
  • taryfa przesiadkowa,
  • oznaczenia linii z literą N – jak w większości miast europejskich.

Przedstawili również nowy schemat linii nocnych w Krakowie i propozycje lokalizacji punktów przesiadkowych w Krakowie: w rejonie Poczty Głównej, w rejonie Dworca Głównego (ulice: Pawia – Ogrodowa – Kurniki), w rejonie Nowego Kleparza (dworzec autobusowy) oraz w rejonie skrzyżowania ulic Basztowa – Westerplatte – Pawia. Został też zaprezentowany schemat proponowanych tras linii nocnych wg nowej koncepcji. Omówiono możliwości rozwoju komunikacji nocnej w Krakowie (wydłużenie linii NI3 do Wieliczki, linia do Skawiny przez Skotniki, linia do Swoszowic i linia obsługująca osiedla przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej). Dokonano porównania ilości autobusów wg nowej koncepcji do stanu obecnego. Po prezentacji autorzy projektu zaprosili uczestników do dyskusji. Dyskutowano na temat samej koncepcji podejścia do komunikacji nocnej. Wskazano dwie możliwości. Pierwsza to próba poprawiania dzisiejszego sposobu podejścia do linii nocnych (układ długich linii średnicowych z realizacją niektórych przesiadek w rejonie centrum) a druga to koncepcja linii krótkich (linie w układzie promienistym, w którym jest obsługiwany cały obszar Krakowa). W dyskusji na temat ogólnego podejścia do komunikacji nocnej w Krakowie wypowiadali się m.in. Piotr Kącki (zastępca Dyrektora ZDiT ds. Zarządzania Transportem Publicznym), Jarosław Prasoł pracujący w krakowskim MPK, Andrzej Młódka z SITK RP Oddział w Krakowie, Łukasz Franek – przedstawiciel programu Caravel/Civitas II oraz Aleksander Zdziebko – Przewodniczącego Rady Dzielnicy XVII, Swoją opinię przekazała również studentka kierunku Transport na Politechnice Krakowskiej oraz mieszkaniec Krakowa. Omówiono i przedyskutowano propozycje umiejscowienia punktu przesiadkowego w Krakowie. Zaproponowano: rejon Dworca Głównego (ul Pawia), Poczta Główna, dworzec autobusowy na Nowym Kleparzu oraz Rondo Mogilskie. Pierwsze dwie propozycje to rejon ścisłego centrum, a pozostałe dwie są od niego oddalone. O zdanie zapytano również Dyrektora PKP Przewozy Regionalne w Krakowie: jak z punktu widzenia pasażera pociągu wygląda skomunikowanie komunikacji nocnej z Dworcem Głównym?

Pan J.Zadęcki stwierdził, że z punktu widzenia kolei punkt przesiadkowy zdecydowanie powinien być zlokalizowany w okolicach Dworca Głównego. Aktualnie prowadzone są prace nad Szybką Koleją Aglomeracyjną, ale niestety częstotliwość obsługi w nocy nie jest jeszcze znana. Wysłuchano również opinii na temat ponownego wprowadzenia nocnego tramwaju w Krakowie, zwłaszcza, że obecnie tabor oraz torowiska są zdecydowanie lepszej jakości. Zgodzono się, że punkt przesiadkowy powinien znajdować się w centrum miasta. Przedstawiciel Policji, który zabrał głos w dyskusji stwierdził, że punkt przesiadkowy jest dobrym rozwiązaniem, ale ważną rolę odgrywa jego lokalizacja i tak z punktu widzenia Policji najlepszym rozwiązaniem wydaje się być Rondo Mogilskie. Punkt ten musi być umiejscowiony w takim miejscu, gdzie dopuszczony jest ruch tylko dla komunikacji zbiorowej ze względu na aspekt bezpieczeństwa mieszkańców. Na zakończenie forum Prezes Szałkowski poprosił Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa profesora Wiesława Starowicza o refleksję po wysłuchaniu wszystkich wypowiedzi.

Profesor Starowicz stwierdził, że:

1.       Aspekt poprawy funkcjonowania komunikacji nocnej został wywołany bardzo brutalnie, jednak zmiana podejścia oraz współpraca z profesjonalistą, jakim jest Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie powinny pozwolić na wdrożenie pewnych rozwiązań.

2.       Komunikacja nocna to l % przewozów pasażerów w Krakowie w ciągu jednego roku. Z tego powodu należy dostosować propozycje do możliwości, ponieważ komunikacja nocna ma być dobra, a nie musi koniecznie być najlepsza.

3.       Komunikacja nocna nigdy nie była badana, a dostosowanie jej do po
trzeb przewozowych należy zastąpić terminem intuicyjnego wyobrażenia o możliwościach funkcjonowania komunikacji nocnej w Krakowie

4.       Intuicyjnie można stwierdzić, że obsługa, która obejmuje centrum miasta jest dobra, ale warto sprawdzić, co na ten temat sądzą pasażerowie – Gazeta Wyborcza obiecała przeprowadzić sondę wśród pasażerów.

5.       Lepszym rozwiązaniem jest umiejscowienie punktu przesiadkowego koło Poczty Głównej, niż na Dworcu Głównym, co jest aktem do rozważenia przy udziale Policji. Niestety może ułatwiać to złe zachowanie pasażerów, a wtedy nie można będzie zastosować takiego rozwiązania.

6.       6.Aspekt taryfy nie podlega dyskusji społecznej. Natomiast Prezydent
Miasta może zasugerować Radzie Miasta, w wyniku identyfikacji problemów, zmianę taryfy.

7.       .Komunikacja tramwajowa jest droższa o 30% od komunikacji autobusowej, dlatego aspekt tramwaju nocnego nie będzie brany pod uwagę.

8.       W sezonie letnim można przedłużyć funkcjonowanie szczególnych
linii poprzez dodanie paru kursów.

9.       Lokalizacja punktu przesiadkowego na Placu Matejki nie będzie brana pod uwagę z uwagi na protesty mieszkańców, natomiast górna płyta Regionalnego Dworca Autobusowego jest skonstruowana do innych obciążeń.

10.    Z uwagi na fakt dużej ilości przewoźników prywatnych w Krakowie, można pomyśleć o włączeniu ich do obsługi komunikacji nocnej. Po ostatniej wypowiedzi Prezes Szałkowski podziękował za bardzo aktywne uczestnictwo zebranych w dyskusji i zakończył spotkanie

Opracowała: Magdalena Ożóg

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci