„Mobilność ludzi starszych”

XIV Forum Mobilności 18.09.2009 r.

 

Kolejne Forum Mobilności zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Mobilności. Tematem spotkania była Mobilność ludzi starszych.. Wprowadzenie do dyskusji zostało przygotowane przez dr inż. Lidię Żakowską z Politechniki Krakowskiej, która od dłuższego czasu zajmuje się problematyką mobilności osób starszych. W swoim wystąpieniu omówiła ona założenia i przebieg projektu SIZE. Kolejno głos zabrał Dariusz Niewitała i Tomasz Zwoliński z Urzędu Miasta Krakowa, którzy omówili działania realizowane przez miasto w ramach unijnego projektu AENEAS.

W tej edycji Forum uczestniczyło około 20 osób, do udziału w Forum organizatorzy zaprosili osoby starsze, które bardzo aktywnie włączyły się w dyskusję, przedstawiając wiele uwag dotyczących codziennych problemów, na jakie napotykają przemieszczając się po Krakowie.

Przygotowała: Paulina Struska

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci