„Organizacja ruchu w rejonie ronda Ofiar Katynia”

XVII Forum Mobilności 29.04.2010 r.

Forum zorganizowane zostało przez SITK RP Oddział w Krakowie. Spot­kanie odbyło się 29 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, prowa­dził je Prezes Oddziału SITK mgr inż. Mariusz Szałkowski. Forum odbyło się w kameralnym gronie przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz pracowników Politechniki Krakowskiej. Prezentacji tematu dokonał kol. Tomasz Kulpa z Katedry Systemów Komunikacyjnych w Poli­technice Krakowskiej.

Prelegent przedstawił wyniki badań natężenia ruchu drogowego, pomiarów na przystankach autobusowych oraz badań ankietowych przeprowadzonych wśród kierowców w rejonie Ronda Ofiar Katynia. Badania ankietowe wykazały, że na badanym skrzyżowaniu dominuje ruch docelowy do Krakowa. Ponad połowa podróży to podróże krótkie, z Krakowa oraz z powiatu krakowskiego. Zostały także przedstawione propozycje organizacji ruchu w trakcie dalszych etapów przebudowy ronda. Dalszym monitorowaniem ruchu oraz jego rozkładem będą się zajmować eksperci z Politechniki Krakowskiej. Pozostają oni w stałym kontakcie z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, który jest decydentem w sprawach organizacji ruchu w rejonie Ronda Ofiar Katynia.

Opracowała: Paulina Struska

Print Friendly

Powiazane tresci