170 LAT KOLEI W KRAKOWIE – KONFERENCJA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji organizowanej w ramach uroczystych obchodów rocznicy:

170 LAT KOLEI W KRAKOWIE

Konferencja odbędzie się 19 października 2017 roku w Krakowie przy Rynku Głównym 35 w Sali Miedzianej Pałacu „Krzysztofory”.

 

PROGRAM KONFERENCJI

GODZINA

PROGRAM

830 – 900

Rejestracja uczestników.

900– 930

Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gości.

930– 1130

SESJA I

1130– 1200

Przerwa kawowa.

1200– 1400

SESJA II

1400–1430

Zwiedzanie wystawy.

1430– 1530 

Obiad.

1545

Wycieczka techniczna.

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale:

 • Urzędu Miasta Krakowa,
 • Politechniki Krakowskiej – Wydział Inżynierii Lądowej,
 • Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie,
 • Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,
 • Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

PATRONAT HONOROWY

 • Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa
 • Piotr Ćwik – Wojewoda Małopolski
 • Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 • Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A.
 • Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Marek Chraniuk – Prezes Zarządu PKP Intercity Sp. z o.o.
 • Maciej Libiszewski – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A.
 • Grzegorz Stawowy – Prezes Zarządu Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:       

Wiesław Starowicz

Członkowie:

Marek Błeszyński

Anna Bujak

Jerzy Hydzik

Ryszard Leszczyński

Józefa Majerczak

Zbigniew Marzec

Lidia Żakowska

 

TERMINARZ

zgłoszenie zamiaru przygotowania artykułów i przesłanie streszczeń

31.08.2017

nadsyłanie pełnych tekstów artykułów do recenzji

15.09.2017

nadsyłanie pozostałych tekstów artykułów i komunikatów

30.09.2017

zgłoszenie uczestnictwa

10.10.2017

wysłanie komunikatu nr 2

05.10.2017

Ewentualne opóźnienia w stosunku do podanych terminów należy uzgodnić z organizatorami

 

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w zeszytach naukowo-technicznych Oddziału SITK RP w Krakowie.

Każda publikacja w Zeszycie Naukowo-Technicznym SITK RP w Krakowie seria: materiały konferencyjne zgodnie z aktualnym wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MNiSW  posiada 5 punków.

Sposób przygotowania tekstów do druku znajduje się na stronie internetowej: http://www.sitk.org.pl/zeszyty-naukowo-techniczne/

 

UCZESTNICTWO

Konferencja skierowana jest do środowiska transportowego, naukowego i biznesu Miasta Krakowa zainteresowanego tematyką.

Udział w konferencji, dla członków SITK, MOIIB jest bezpłatny. Dla pozostałych uczestników koszt wynosi 100,00 złotych brutto (koszt obejmuje uczestnictwo w obradach, materiały konferencyjne, poczęstunek oraz wycieczkę techniczną).

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e-mailem (anna.bujak@sitkrp.org.pl) oraz dokonanie wpłaty za uczestnictwo na konto SITK RP Oddział w Krakowie  Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 10 października 2017 roku. Na przelewie prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) konferencji lub numer faktury VAT.

 

ADRES DO KORESPONDENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

e-mail: anna.bujak@sitkrp.org.pl

tel. 12 658 93 72  fax. 12 659 00 76 

 

DO POBRANIA:

ZAPRASZAMY!


PATRONAT MEDIALNY

OFICJALNY SPONSOR KONFERENCJI

SPONSOR KONFERENCJI

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci