Pierwsze Forum Mobilności, czyli otwarta platforma wymiany myśli i poglądów na tematy transportowe

I Forum Mobilności 20.10.2006 r.

W dniu 20 października br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się Pierwsze Forum Mobilności, czyli otwarta platforma wymiany myśli i poglądów na tematy transportowe. Jest to inicjatywa podjęta w ramach europejskiego projektu Civitas IIICARAVEL, którego celem jest wdrażanie zintegrowanych strategii zrównoważonego przemieszczania się, poprawa sytuacji komunikacyjnej oraz zmniejszenie zatłoczenia, hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Czytaj dalej

36 Edycja – Konkurs prac dyplomowych dla szkół wyższych

sprawozdanie-2006 Kolejna, 36. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2005 została zakończona. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

  • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie:         

  • Mariusz Szalkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Józefa Kęsek – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa
  • Andrzej Kollbek – I-szy Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Zofia Schumacher – Z-ca Dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Dróg

Czytaj dalej