„Parkingi Park&Ride”

IX Forum Mobilności 30.10.2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IX Forum Mobilności nt. Parkingi Park&Ride. Uczestników spotkania tradycyjnie już po raz kolejny gościł Urząd Miasta Krakowa, a zebranych gości przywitał prezes Mariusz Szałkowski, który nakreślił przebieg spotkania oraz rozwinął pokrótce temat Forum. Zaprosił następnie do wysłuchania wystąpień dr Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej oraz Stanisława Albrichta z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „Altrans”.

Czytaj dalej