„Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie – stan obecny i plany na przyszłość”

XV Forum Mobilności 30.11.2009 r.

Kolejne Forum odbyło się w dniu 30 listopada br. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK Mariusz Szałkowski. Władze miasta reprezentowali: zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek. Forum zgromadziło także wielu pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, m.in. Zastępcę Dyrektora ds. Dróg i Zarządzania Ruchem Andrzeja Olewicza. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Prezentacji tematu dokonał dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych na Politechnice Krakowskiej.

Czytaj dalej

„Mobilność ludzi starszych”

XIV Forum Mobilności 18.09.2009 r.

 

Kolejne Forum Mobilności zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Mobilności. Tematem spotkania była Mobilność ludzi starszych.. Wprowadzenie do dyskusji zostało przygotowane przez dr inż. Lidię Żakowską z Politechniki Krakowskiej, która od dłuższego czasu zajmuje się problematyką mobilności osób starszych. W swoim wystąpieniu omówiła ona założenia i przebieg projektu SIZE. Kolejno głos zabrał Dariusz Niewitała i Tomasz Zwoliński z Urzędu Miasta Krakowa, którzy omówili działania realizowane przez miasto w ramach unijnego projektu AENEAS.

Czytaj dalej