„Problemy komunikacyjne krakowskich osiedli – osiedle Złocień”

XVI Forum Mobilności 11.03.2010 r.

Forum zorganizowane zostało przez SITK RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Spotkanie odbyło się 11 marca 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa w Sali Kupieckiej, prowadził je kol. Łukasz Franek. Władze miasta reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta mgr inż. Józefa Kęsek. Forum zgromadziło także wielu pracowników Zarządu Infrastruktury Komu­nalnej i Transportu, Biura Infrastruktury Miasta, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy oraz radni osiedla Złocień, a także przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej. Forum zgromadziło ok. 60 osób. Prezentacji tematu dokonał Artur Chojnacki.

Czytaj dalej