„Organizacja ruchu w rejonie ronda Ofiar Katynia”

XVII Forum Mobilności 29.04.2010 r.

Forum zorganizowane zostało przez SITK RP Oddział w Krakowie. Spot­kanie odbyło się 29 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, prowa­dził je Prezes Oddziału SITK mgr inż. Mariusz Szałkowski. Forum odbyło się w kameralnym gronie przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz pracowników Politechniki Krakowskiej. Prezentacji tematu dokonał kol. Tomasz Kulpa z Katedry Systemów Komunikacyjnych w Poli­technice Krakowskiej.

Czytaj dalej