Spotkanie sprawozdawcze Klubu Seniora

W dniu 17 lutego 2015r. o godz. 11.00 członkowie Klubu Seniora spotkali się na kolejnym plenarnym posiedzeniu „Sinusie, które miało jednocześnie charakter sprawozdawczy. Zebranie odbyło się na terenie Politechniki Krakowskiej, w sali kinowej Muzeum Politechniki. Muzeum to zlokalizowane jest w tzw. „Areszcie” – dawnym więzieniu austro – węgierskich koszar, na terenie których obecnie znajduje się uczelnia. Zaproszenie na spotkanie przyjęła Prezes Oddziału Lidia Żakowska, Sekretarz Oddziału Janina Mrowińska oraz Redaktor Informatora Oddziału Danuta Schwertner. W spotkaniu uczestniczyło 11 członków Klubu.

Czytaj dalej

TMiR – Luty 2015

Aleksandra Romanowska, Kazimierz Jamroz: Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe – zwykłe generatory ruchu czy źródła problemów transportowych?

Streszczenie: W artykule zaprezentowano dane na temat funkcjonowania dużych centrów handlowych w miastach, uzyskane z polskich i obcojęzycznych źródeł literatury oraz badań realizowanych w Polsce i za granicą. Pozwalają one na zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat zachowań klientów oraz uwarunkowaniami oferty parkingowej wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedstawiono także charakterystyki ruchu generowanego przez tego typu obiekty i opisano potencjalny wpływ tego ruchu na przyległy układ komunikacyjny.

Czytaj dalej