Pożegnanie lata 2016

Wymagało to wielu starań, ale jednak udało się! 24 sierpnia o godzinie 19.00 spotkaliśmy się na Dworcu Głównym Wschód w Krakowie, by wyruszyć na kolejne już, dziewiąte, Pożegnanie Lata. Tym razem formuła wyjazdu zakładała szybsze dotarcie nad morze, bez noclegu pośredniego. Ruszyliśmy więc na Kielce, ale dla urozmaicenia drogą przez Proszowice i Busko-Zdrój. Zajechaliśmy również do Chęcin, by zobaczyć pięknie podświetlony w nocy zamek. Również miejski rynek i jego najbliższe otoczenie po niedawnej modernizacji zrobił na nas duże wrażenie. A Chęciny to przecież małe miasteczko liczące zaledwie 4 tysiące mieszkańców.

Przed północą dotarliśmy do Kielc, bo dokładnie o godzinie 00:00 z Os. Ślichowice rozpoczyna kursowanie jedyna w Kielcach linia nocna oznaczona jako N1. Łączy dwa największe kompleksy mieszkaniowe Kielc – Ślichowice na zachodzie i Świętokrzyskie na północnym wschodzie miasta. Niestety kilka sporych osiedli, nie wspominając o bardziej peryferyjnych dzielnicach, nie ma dostępu do komunikacji nocnej. Ale jak zawsze, mieszkańcy nas nie zawiedli.

Kolejnym i głównym „fachowym” punktem naszej podróży były Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A. Zakład jest własnością bydgoskiej Pesy, w której gościliśmy w zeszłym roku. Od początku działalności zakład specjalizuje się w remontach elektrycznych zespołów trakcyjnych, obecnie serwisuje się tu również nowe pociągi Dart. Po smacznym firmowym śniadaniu zwiedziliśmy przestronne fabryczne hale o bardzo ciekawej i funkcjonalnej konstrukcji. Stamtąd ruszyliśmy na północ, by przez ostępy Mazowsza dostać się do Olsztyna.

Czytaj dalej

I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe

I Międzynarodowe Seminarium Parkingowe odbyło się w Krakowie w dniach 15 – 16 września 2016 roku. Organizatorem spotkania był Zakład Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem dr hab. inż. Andrzeja Szaraty, prof. PK wraz z European Parking Association, a także SITK RP Oddział w Krakowie, Polską Organizacją Branży Parkingowej, POLIS, projekt Push&Pull oraz Urzędem Miasta Krakowa. W seminarium uczestniczyło ponad 100 osób reprezentujących środowiska nauki i praktyki, w tym wielu uczestników zagranicznych.

W programie spotkania znalazły się dwie sesje warsztatowe oraz całodniowa sesja plenarna. W pierwszym dniu seminarium uczestnicy wzięli udział w warsztatach projektu Push&Pull, które wraz z Tomaszem Zwolińskim z Urzędu Miasta Krakowa poprowadził Giuliano Mingardo, starszy pracownik naukowy i wykładowca na Erasmus University w Rotterdamie. W swojej prezentacji prelegent wprowadził słuchaczy w tematykę miejskiej polityki parkingowej, nakreślił perspektywy jej rozwoju, wskazał nowe trendy stosowane w miastach, najczęściej napotykane problemy oraz sposoby ich rozwiązania. Sesja miała charakter interaktywny – uczestnicy wspólnie obradowali nad problematyką „Normy parkingowe i rozwój miasta – jak sobie z tym radzić?”.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z konferencji „140 lat kolei w Nowym Sączu”

W dniu 15 października 2016 w nowosądeckim ratuszu odbyła się konferencja „140 lat kolei w Nowym Sączu”. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy współudziale Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie, firmy NEWAG S.A. i Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu. W konferencji uczestniczył Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który objął konferencję patronatem honorowym. Prowadzący konferencję Marek Błeszyński w mundurze kolejowym z epoki powitał serdecznie uczestników oraz przedstawił bogaty i interesujący program. Wśród licznie przybyłych znamienitych gości w obradach uczestniczyli – prezesi  NEWAG S.A. i Stowarzyszeń Naukowych, dyrektorzy i pracownicy jednostek kolejowych oraz miłośnicy kolei żelaznych z terenów Małopolski.

Prezydent Ryszard Nowak podkreślił ogromne znaczenie kolei w rozwoju miasta Nowego Sącza – „kolej i zakłady kolejowe dały miastu szansę na rozwój i ta szansa została wykorzystana”. Nawiązał również do trwających rozmów i decyzji na temat nowego połączenia Nowego Sącza z Krakowem przez Podłęże – Piekiełko oraz wyraził  gorącą aprobatę dla podjętych działań przez SITK RP na rzecz propagowania historii kolejnictwa i promowania Nowego Sącza.

Czytaj dalej