36 Edycja – Konkurs prac dyplomowych dla szkół wyższych


sprawozdanie-2006

Kolejna, 36. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2005 została zakończona. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie:         

 • Mariusz Szalkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
 •  Józefa Kęsek – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa
 • Andrzej Kollbek – I-szy Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
 •  Zofia Schumacher – Z-ca Dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Dróg

Do konkursu zgłoszono 16 prac dyplomowych. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd O/SITK w dniu 19.XII.1996 zgłoszone prace zostały przydzielone do grup tematycznych.

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Specjalistami oceniającymi poszczególne grupy były następujące osoby:

 • Tadeusz Wojciechowski – Grupa I – Konstrukcje drogowe i kolejowe (mosty),
 • Zofia Schumacher – Grupa II – Budownictwo drogowe, szynowe i lotniskowe (technologie),
 • Andrzej Kollbek – Grupa III – Prace Studialno – Projektowe,
 • Józefa Kęsek, Ryszard Żakowski – Grupa V – Inżynieria Ruchu,
 • Józefa Kęsek – Grupa VI – Środki Transportu i Komunikacji,
 • Józefa Majerczak, Józefa Kęsek, Mariusz Szałkowski – Grupa VII – Zarządzanie i organizacja w transporcie.

Sąd Konkursowy na swym posiedzeniu w dniu 22 maja 2006 po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami postanowił nagrodzić następujące prace:

I Miejsce:

TYTUŁ

AUTOR

UCZELNIA

PROMOTOR

Projekt łuku betonowego

zespolonego z jazdą górą

o rozpiętość i I 12 m ze

szczególnym

uwzględnieniem

technologii budowy

Tomasz Bielczyk

Anna Kądziołka

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Katedra

Budowy Mostów i Tuneli

prof. dr hab. inż.

Kazimierz Furtak

Badania struktury

wykorzystywanych

biletów w publicznym

transporcie pasażerskim w miastach

Aneta Krzynówek

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut

Zarządzania w Budownictwie i

Transporcie Zakład Organizacji i

Ekonomiko Transportu

dr hab. inż. Wiesław

Starowicz, prof. PK

II Miejsce

TYTUŁ

AUTOR

UCZELNIA

PROMOTOR

Możliwość wprowadzenia

mostów zintegrowanych

do polskiego

mostownictwa

Maciej Dutka

Szymon Zbylut

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Katedra Budowy Mostów i Tuneli

prof. zw dr hab. inż.

Kazimierz Flaga

Wizualizacja Węzła

"Bieżanów w ciągu

autostrady A-4

Marek Wątroba

Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Geodezji Górniczej i

Inżynierii Środowiska Katedra Ochrony Terenów Górniczych i

Geoinformatyki

dr inż. Artur

Krawczyk

III Miejsce

TYTUŁ

AUTOR

UCZELNIA

PROMOTOR

Koncepcja przebudowy

węzła kleparskiego w

Krakowie

Magdalena Garpiel

Krystyna Obajtek

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut

Inżynierii Drogowej i Kolejowej

prof. dr hab. inż.

Andrzej Rudnicki

Analiza strategii

marketingowej firmy PKP Cargo S.A. w zakresie przewozów towarowych

Sebastian Chaja

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Zarządzania w Budownictwie i

Transporcie Zakładu Organizacji i

Ekonomiki Transportu

dr inż. Waldemar

Parkinty

Wyróżnienie

TYTUŁ

AUTOR

UCZELNIA

PROMOTOR

Analiza regionalnych

przewozów pasażerskich

realizowanych przez PKS Bielsko-Biała

Piotr Wojewodzie

Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Zarządzania w Budownictwie i

Transporcie Zakład Organizacji i

Ekonomiki Transportu

dr hab. inż. Wiesław

Starowicz, prof. PK

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu Oddziału SlTK w Krakowie na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2005 miała miejsce 12 czerwca br. w sali konferencyjnej siedziby PKP PLK na Placu Matejki. w konkursie udział wzięło łącznie 16 prac dyplomowych z Politechniki Krakowskiej i. Akademii Górniczo – Hutniczej.

W uroczystości udział wzięli uczestnicy konkursu, promotorzy nagrodzonych prac oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału na czele z Prezesem Honorowym Marianem Szelińskim, Wiceprezesami Andrzejem Kollbekiem i Józefą Majerczak oraz Sekretarzem Anną Bryksy. Przybyli też zaproszeni goście, prof. Kazimierz Flaga i prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej.

Spotkanie prowadził Wiceprezes Oddziału Andrzej Kollbek, który przywitał przybyłych. Podkreślił wagę konkursu oraz wzrastający z roku na rok poziom ocenianych prac. Następnie głos zabrała przewodnicząca Sądu Konkursowego Józefa Majerczak, która odczytała protokół Sądu Konkursowego, Ze względu na bardzo wysoki i wyrównany poziom prac przyznano po dwa pierwsze, drugie i trzecie miejsca oraz wyróżnienie. Okolicznościowe dyplomy i nagrody dla laureatów oraz dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac oraz pozostałych uczestników wręczali wspólnie Prezes Honorowy Marian Szeliński i kol. Majerczak. Laureaci otrzymali okolicznościowe dyplomy, odtwarzacze mp3 (dla zdobywców I miejsc, pozostałe miejsca wyróżniono prezentami w postaci dysków pendrive), wydawnictwa SITK, najnowszy numer Informatora Oddziału, notes oraz podkładki pod mysz z logo Oddziału. Promotorzy nagrodzonych prac otrzymali okolicznościowe dyplomy.

Prof. Stanisław Gaca, w imieniu  Rektora Politechniki Krakowskiej, wręczył promotorom nagrodzonych prac z Politechniki Krakowskiej dyplomy z podziękowaniami od Pana Rektora oraz pamiątkowe albumy. Prof. Gaca podkreślił wagę oraz wysoki poziom konkursu. Poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Wydziału Inżynierii Lądowej przekazana zostanie informacja o konkursie i laureatach. Zaproponował też laureatom rozpatrzenie możliwości opublikowania artykułów dotyczących ich prac w czasopiśmie Transport Miejski i Regionalny (prof. Gaca jest członkiem Kolegium Redakcyjnego tego czasopisma).

Następnie głos zabrał prof. Kazimierz Flaga. Podkreślił wagę faktu, że jest to już 36. edycja konkursu, podziękował Prezesowi Honorowemu Marianowi Szelińskiemu, który był jego inicjatorem i kolejnym prezesom Oddziału, za to, że kontynuowali tę tradycję i zawsze przykładali dużą wagę zarówno do samego konkursu jak i do pięknej oprawy uroczystości wręczania nagród.

W czasie uroczystości wypowiadali się również sami laureaci, którzy opowiedzieli o powstawaniu swoich prac, o trudnościach, jakie napotykali oraz o tym, czym zajmują się obecnie.

Spotkanie zakończył Wiceprezes Kollbek, który podziękował wszystkim za spotkanie, gratulował laureatom zdobytych nagród oraz życzył im powodzenia w początkach kariery zawodowej. Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. 


Powiazane tresci