37 Edycja Konkursu Prac Dyplomowych

Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizował 37. już edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego. W konkursie oceniano prace zrealizowane w roku 2006.

Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

 • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie:

 • Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału w Krakowie
 • Andrzej Kollbek – Wiceprezes Oddziału w Krakowie
 • Zofia Schumacher
 • Tadeusz Wojciechowski

Do konkursu zgłoszono 11 prac dyplomowych, wszystkie z Politechniki Krakowskiej. Zgodnie z regulaminem zgłoszone prace' zostały przydzielone do grup tematycznych. Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, ich opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu, tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Specjalistami oceniającymi poszczególne grupy były następujące osoby:

 • Tadeusz Wojciechowski – Grupa 1- Konstrukcje drogowe i kolejowe (mosty),
 • Zofia Schumacher – Grupa II – Budownictwo drogowe, szynowe i Lotniskowe (technologie),
 • Mariusz Szalkowski oraz Andrzej Kollbek – Grupa V – inżynieria ruchu,
 • Józefa Majerczak – Grupa VII – Zarządzanie i organizacja w transporcie.

Sąd Konkursowy po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 15 czerwca br. w Sali Konferencyjnej siedziby PKP PLK, Plac Matejki 12. Na spotkanie przybyli laureaci konkursu, promotorzy prac i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału w Krakowie, przypominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie. Werdykt Sądu Konkursowego przedstawiła jego przewodnicząca, Wiceprezes Oddziału – Józefa Majerczak, która zaprezentowała wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną. Różnorodność tematyki zawartej w poszczególnych pracach spowodowała, że wybór tych najlepszych nie był łatwym zadaniem. W swej dziedzinie każda z prac jest bardzo cenna i wnosi wiele nowego. A oto nagrodzone prace.

I miejsce przyznano równorzędnie aż trzem pracom:

 • Projekt studialny łukowego mostu betonowego realizowanego metodą obrotu pionowego autorstwa Aleksandry Godawskiej, promotorem pracy był pro f. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,
 • Projekt mostu sprężonego przez wiązkę torów PKP, trasę N-S i przylegle ulice w ciągu ulicy Poleczki w Warszawie autorstwa Pawła Stefańskiego, promotorem pracy był dr inż. Stefan Jendrzejek,
 • Pavement management in polish and portuguese conditlons, with special regards to evaluation and maintenance/rehubilitation activities autorstwa Sebastiana Dąbka i Szczepana Garpiela, promotorem pracy był dr inż. Wanda Grzybowska, I prof. Jorge Pais z Uniwersytet Minhow Guimaraes w Portugalii.

II miejsce przyznano pracy

 • Eweliny Jaworskiej nt: Bezpieczeństwo osób w różnych gałęziach transportu, promotorem był dr inż. Maciej Puchała.

III miejsce zajęła praca

 • nt: Ocena skuteczności środków poprawy BRD wdrożonych na wybranych drogach Oddziału GDDKiA w Krakowie Anny Dudy, promotorem był dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK.

Doceniając wysoki poziom prac, wyróżnienia otrzymały aż cztery ze zgłoszonych prac:

 • Projekt studialny kładki pieszo-jezdnej o konstrukcji łukowej, betonowej autorstwa Mariusza Galińskiego, promotor prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Flaga,
 • Projekt mostu drogowego w ciągu autostrady autorstwa Krystyny Bosek, promotor dr inż. Stefan Jendrzejek,
 • Analiza i ocena komunikacji trolejbusowej w mieście Tychy autorstwa Ewy Drob, promotor dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. PK,
 • Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce po likwidacji przedsiębiorstwa PKP autorstwa Teresy Palich, promotor dr inż. Maciej Puchała.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. wydaną w tym roku z okazji 6O-lecia Oddziału jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Wręczając nagrody Prezes M.Szałkowski zachęcał wszystkich laureatów, by rozważyli opublikowanie efektów swoich prac w czasopismach branżowych wydawanych przez SITK: Transport Miejski i Regionalny oraz Przegląd Komunikacyjny.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez JM.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczył je w Jego imieniu Prezes Szałkowski.

W następnej części spotkania głos zabrał prof. Kazimierz Flaga, który wygłosił wiele ciepłych, pochlebnych słów pod adresem absolwentów Politechniki Krakowskiej nie tylko tych nagrodzonych, z ubiegłego roku, ale też tych, którzy właśnie kończą studia. Podkreślił ogromną wagę wykształcenia inżynierskiego, niezbędnego do realizowania wybranych w życiu celów zawodowych. Solidne wykształcenie daje samodzielność w myśleniu i działaniu, po zwala na realizację własnych pasji i zamiłowań. Przestrzegł przed nadmiernym "eksploatowaniem się" w zawodzie, należy być nie tylko bardzo dobrym pracownikiem, ale też człowiekiem przez duże "C" i nie zatracać tej bardzo ważnej sfery życia.

Dr inż. Wanda Grzybowska, promotor jednej z prac, która zdobyła I miejsce, przybliżyła okoliczności realizacji pracy przez dyplomantów Sebastiana Dąbka i Szczepana Karpiela. Autorzy w formie prezentacji multimedialnej zapoznali zebranych z zakresem i celami pracy oraz zaprezentowali osiągnięte wyniki.

W ostatniej części spotkania laureaci podzielili się informacjami dotyczącymi ich obecnej pracy zawodowej, mówili o swych zainteresowaniach i planach zawodowych. 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci