38 Edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych

Już po raz 38 rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych. Prace oceniał Sąd Konkursowy, który pracował w składzie:

Przewodnicząca:

 • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds.Kolejnictwa,

Członkowie:

 • Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
 • Zbigniew Marzec – Zastępca Naczelnego Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie
 • Tadeusz Wojciechowski – Firma Usługowo Projektowa BRIDGE

Do konkursu zgłoszono 9 prac dyplomowych. Zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd O/SITK w dniu 19.XII.1996r. zgłoszone prace zostały przydzielone do następujących grup tematycznych.

Grupa I: Konstrukcje Drogowe i Kolejowe (Mosty)

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

Gabryś Krzysztof,

Król Maciej

Projekt koncepcyjny podwieszonej kładki dla pieszych nad Al.. Jana

Pawła II w Krakowie

dr inż. Wojciech

Średniawa

Politechnika

Krakowska,

Instytut Materiałów

i Konstrukcji

Budowlanych,

Katedra Budowy

Mostów i Tuneli

2

Marek Sowa

Projekt koncepcyjny kładki

dla pieszych nad autostradą

dr inż. Wojciech

Średniawa

Grupa VI: Środki Transportu i Komunikacji

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

 

1.

Marian Krakowiak

Analiza stanu prawnego oraz uwarunkowania i możliwości rozwoju

żeglugi śródlądowej w województwie małopolskim

dr inż. Waldemar

Parkitny

Politechnika Krakowska,

Zakład Organizacji

i Ekonomiki Transportu,

Instytut Zarządzania

w Budownictwie i

Transporcie

Grupa VII: Zarządzanie i organizacja w transporcie

Lp.

Autorzy

Tytuł pracy

Promotor

Uczelnia

1

 

Magdalena Ożóg

Integracja taryfowo – biletowa w miejskim

transporcie zbiorowym w Europie

dr hab. inż.

Wiesław

Starowicz, prof.

 

 

Politechnika

Krakowska,

Zakład Organizacji

i Ekonomiki

Transportu,

Instytut Zarządzania

w Budownictwie i

Transporcie

2

 

Agata Bazielich

Analiza struktury wykorzystywanych biletów

w komunikacji zbiorowej Krakowa

dr hab. inż.

Wiesław

Starowicz, prof.

3

 

Arkadiusz Kocot

Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie

wybranej firmy zajmującej się sprzedażą hurtową

dr inż. Waldemar

Parkitny

4

 

Ewa Kozioł

Analiza przepływu materiałów w magazynie

wyrobów gotowych

 

Dr inż. Andrzej

Chyba

 

5

 

Michał

Mikołajczyk

 

Analiza obsługi komunikacyjnej rejonu

Skawiny

 

 

Dr inż. Andrzej

Chyba

6

Beata Kaczkiełło.

Jarosław Kielar

Analiza problemów zarządzania i sterowania

pasażerskim transportem zbiorowym w mieście na wybranych przykładach

dr inż. Maciej

Puchała

 

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Specjalistami oceniającymi poszczególne grupy były  następujące osoby:

 • Tadeusz Wojciechowski (Grupa I – Konstrukcje drogowe i kolejowe (mosty))
 • Józefa Majerczak (Grupa VI – Środki Transportu i Komunikacji)
 • Mariusz Szałkowski i Zbigniew Marzec (Grupa VII – Zarządzanie i organizacja w transporcie).

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r. po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów konkursu.

I miejsca nie przyznano.

Dwa II miejsca zajęły prace:

 • Krzysztofa Gabrysia i Macieja Króla nt: Projekt koncepcyjny podwieszonej kładki dla pieszych nad Al.. Jana Pawła II w Krakowie (promotorem był dr inż. Wojciech Średniaka),
 • Marka Sowy nt: Projekt koncepcyjny kładki dla pieszych nad autostradą (promotorem był dr inż. Wojciech Średniaka).

III miejsce zajęła praca:

 • Miachała Mikołąjczyka nt: Analiza obsługi komunikacyjnej rejonu Skawiny (promotorem był dr inż. Andrzej Chyba),

Wyróżnienia otrzymały prace:

 • Mariana Krakowiaka nt: Analiza stanu prawnego oraz uwarunkowania i możliwości rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie małopolskim (promotorem był dr inż. Waldemar Parkitny),
 • Magdaleny Ożóg nt: Integracja taryfowo – biletowa w miejskim transporcie zbiorowym w Europie (promotorem był dr hab. inż. Wiesław Starowicz),
 • Arkadiusza Kocota nt: Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie wybranej firmy zajmującej się sprzedażą hurtową (promotorem był dr inż. Waldemar Parkitny).

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród laureatom konkursu odbyło się w dniu 30.06.br. w sali konferencyjnej PKP PKL w Krakowie. Obecni byli przedstawiciele Zarządu Oddziału, uczestnicy konkursu oraz promotorzy prac dyplomowych. Laureaci konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy, nagrody rzeczowe oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie. Wręczając nagrody Prezes M.Szałkowski serdecznie pogratulował wszystkim uczestnikom konkursu, zachęcał też wszystkich laureatów, by rozważyli opublikowanie efektów swoich prac w czasopismach branżowych wydawanych przez SITK: Transport Miejski i Regionalny oraz Przegląd Komunikacyjny. W ostatniej części spotkania laureaci podzielili się informacjami dotyczącymi ich obecnej pracy zawodowej, mówili o swych zainteresowaniach i planach zawodowych.

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci