40 Edycja konkursu prac dyplomowych dla szkół wyższych zakończona

sprawozdanie-2010 Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizował 40. już edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2009. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

Józefa Majerczak

Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie :

Mariusz Szałkowski

Prezes  Oddziału Krakowskiego SITK RP

Andrzej Kollbek

Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP

Czesław Jarosz

Wykładowca,  Politechnika Krakowska Katedra Transportu Szynowego i Lotniczego

Zbigniew Marzec

Kierownik Kontraktu RPO Małopolska PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie

Zofia Schumacher

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Zenon Saletnik

Specjalista  w PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie (Doradca ds. bezpieczeństwa przewozu koleją mat. Niebezpiecznych)

Józefa Kęsek

Dyrektor Wydziału Urząd Miasta w Krakowie

Do konkursu zgłoszono 18 prac dyplomowych z trzech krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej, Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego:

Lp

autorzy

tytuł pracy

promotor

uczelnia

1

BEDNARSKA KAROLINA

Wspomaganie informatyczne obsługi magazynów w Firmie KMC Services Sp. z o.o.

Dr inż. Maciej Puchała

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

2

FRANCZAK MONIKA

Analiza lotniczych przewozów towarowych na przykładzie MPL Katowice

Dr inż. Jolanta Żurowska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

 

3

GÓRECKA NATALIA

Badanie zależności wpływów ze sprzedaży biletów w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie od zmian taryfy biletowej

Prof. Wiesław Starowicz

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

4

POSTAWKA JAKUB

Analiza dystrybucji prasy bezpłatnej na przykładzie gazety Metro

Dr inż. Waldemar Parkitny

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

 

5

SIMSAK ALEKSANDRA

Analiza procesu transportowego dzieł sztuki na podstawie Muzeum Narodowego w Krakowie

Dr inż. Waldemar Parkitny
(konsultant: prof.W.Starowicz)

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

6

SOBANIK IZABELA

Analiza przewozów materiałów niebezpiecznych na przykładzie firmy Synthos

Dr inż. Zofia Bryniarska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

7

TKACZYK ANNA

Analiza wskaźników punktualności wybranych linii autobusowych w Katowicach

Dr inż. Zofia Bryniarska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

 

8

TOPÓL PIOTR

Analiza wykorzystania taboru w firmie transportowej zajmującej się międzynarodowymi przewozami szybko psujących się artykułów żywnościowych

Dr inż. Zofia Bryniarska

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

9

WIŚNICKI TOMASZ

Rola ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zarządzaniu pasażerskim transportem drogowym w samorządach

Prof. Wiesław Starowicz

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

10

WIŚNIEWSKI SEBASTIAN

Rozwój infrastruktury dla ruchu rowerowego w dużych miastach Polski

Prof. Wiesław Starowicz

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

11

NOWAK JOLANTA, WOJTASZEK MICHAŁ

Studium koncepcyjne rozwiązań zespołu skrzyżowań ul. Bora Komorowskiego z ul. Dobrego Pasterza, Wiślicką – Stella Sawickiego i Okulickiego – Andersa

Dr hab. inż. Janusz Chodur

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

12

TYRAK DOMINIK, DUDEK ROBERT

Wpływ szerokości i gęstości wjazdów na skuteczność ekranowania zabudowy

dr inż.. Stanisław Radosz

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

13

MALCZYK OSKAR

Ocena skuteczności foto-radarów na drogach zamiejskich

dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

 

 

14

CHOŁOCIŃSKA MAGDALENA

Projekt techniczny kolei linowej dowozowej w stacji narciarskiej Centrum Narciarskim "Azoty" w Krynicy Zdroju

dr inż. Tomasz Rokita

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

 

 

15

CHYC – MAGDZIN MARCIN,              FURMAN BARŁOMIEJ

Projekt koncepcyjno – techniczny kolei linowych Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie

dr hab. inż. , Marian Wójcik  Prof. AGH,                               dr inż. Tomasz Rokita

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

 

 

16

RABAN MICHAŁ

Opracowanie technologii wymiany lin nośnych górniczego wyciągu szybowego pracującego w szybie 2.2 Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.

dr hab. inż.  Andrzej Tytko, Prof. AGH

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

 

 

17

PIESTRAK WOJCIECH

Optymalizacja transportu miejskiego

dr inż. Adam Piłat

AKADEMIA GÓRNICZO – HUTNICZA

 

18

GANICZ PIOTR

Strategie konkurencji linii lotniczych na rynku europejskim

prof. Dr hab. Jan W. Wiktor

UNIWERSYTET EKONOMICZNY

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy.

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 17 maja 2010 r. po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbyło się w dniu 14 czerwca br. w Sali Konferencyjnej siedziby PKP PLK, Plac Matejki 12. Na spotkanie przybyły 32 osoby: laureaci konkursu, promotorzy prac, zaproszeni goście i przedstawiciele Zarządu Oddziału. Wszystkich przybyłych przywitał w ciepłych słowach Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału w Krakowie, przypominając zasady konkursu oraz podkreślając jego wagę i znaczenie, następnie ogłosił werdykt Sądu Konkursowego. Zaprezentował wszystkie zgłoszone prace, podkreślając ich bardzo wysoki poziom i dużą wartość merytoryczną. Różnorodność tematyki zawartej w poszczególnych pracach spowodowała, że wybór tych najlepszych nie był łatwym zadaniem. W swej dziedzinie każda z prac jest bardzo cenna i wnosi wiele nowego.

A oto nagrodzone prace.

I miejsce przyznano pracy: Studium koncepcyjne rozwiązań zespołu skrzyżowań ul. Bora Komorowskiego z ul. Dobrego Pasterza, Wiślicką – Stella Sawickiego i Okulickiego – Andersa autorstwa Jolanty Nowak, Michała Wojtaszka, promotorem pracy był dr hab. inż. Janusz Chodur z Politechniki Krakowskiej.

II Miejsce przyznano pracy Michała Rabana nt. Opracowanie technologii wymiany lin nośnych górniczego wyciągu szybowego pracującego w szybie 2.2 Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A., promotorem był dr hab. inż.  Andrzej Tytko, Prof. AGH.

III Miejsce przyznano równorzędnie dwóm pracom:

  • Badanie zależności wpływów ze sprzedaży biletów w miejskim transporcie zbiorowym w Krakowie od zmian taryfy biletowej autorstwa Natalii Góreckiej, promotor Profesor Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej,
  • Wpływ szerokości i gęstości wjazdów na skuteczność ekranowania zabudowy autorstwa Dominika Tyraka, Roberta Dudka, promotor dr inż. Stanisław Radosz z Politechniki Krakowskiej

Doceniając wysoki poziom prac przyznano aż pięć wyróżnień dla następujących prac:

  • Rola ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w zarządzaniu pasażerskim transportem drogowym w samorządach autor Tomasz Wiśnicki, promotor Wiesław Starowicz z Politechniki Krakowskiej,
  • Ocena skuteczności foto-radarów na drogach zamiejskich autor Oskar Malczyk, promotor dr hab. inż. Stanisław Gaca, prof. PK,
  • Projekt koncepcyjno – techniczny kolei linowych Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, autorzy Marcin Chyc – Magdzin, Barłomiej Furman, promotorzy dr hab. inż. Marian Wójcik,  Prof. AGH,  dr inż. Tomasz Rokita z Akademii Górniczo – Hutniczej,
  • Analiza procesu transportowego dzieł sztuki na podstawie Muzeum Narodowego w Krakowie autorstwa Aleksandry Simsak, promotor dr inż. Waldemar Parkitny
  • (konsultant: prof.W.Starowicz) z Politechniki Krakowskiej,
  • Wspomaganie informatyczne obsługi magazynów w Firmie KMC Services Sp. z o.o. autorstwa Karoliny Bednarskiej, promotor dr inż. Maciej Puchała z Politechniki Krakowskiej.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe: radioodtwarzacze, kamery internetowe, odtwarzacze MP3 oraz elektroniczne urządzenia pamięci zewnętrznej do komputera oraz wydawnictwa Oddziału w Krakowie, m.in. jubileuszową monografię pt: Od Karpat po Andy autorstwa L.Mazana, M.Czumy i K.Siwiec. Wręczając nagrody Prezes M.Szałkowski zachęcał wszystkich laureatów, by rozważyli opublikowanie efektów swoich prac w czasopiśmie branżowym wydawanym przez SITK: Transport Miejski i Regionalny.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi. Wręczył je w Jego imieniu Prezes Szałkowski.

W dyskusji absolwenci dzielili się swoimi spostrzeżeniami związanymi z opracowywanymi tematami, uwarunkowaniami i planami na przyszłe lata zawodowe.

Przebieg spotkania i dyskusji podsumował Prezes Oddziału kol. Mariusz Szałkowski stwierdził, że konkurs nadal jest i pozostanie ważny w działalności statutowej Oddziału. Na koniec złożył życzenia absolwentom uczelni sukcesów w pracy zawodowej oraz pozyskania pracy zgodnej z przygotowaniem zawodowym.

Na koniec zrobiono sobie wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowała

Janina Mrowińska

Sekretarz Oddziału SITK RP w Krakowie

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci