44 Edycja konkursu prac dyplomowych dla szkół wyższych UROCZYSTA GALA W DNIU 10 CZERWCA 2013

Wzorem lat ubiegłych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie zorganizowało 44. już edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2012.

Zgodnie z Regulaminem do udziału w konkursie mogły być zgłoszono prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Do konkursu zgłoszono 23 prace dyplomowe z dwóch krakowskich uczelni: Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Górniczo – Hutniczej. Jedna praca z uwagi na niespełnienie warunków konkursu nie została dopuszczona do oceny przez sędziów sądu konkursowego.

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów, których opinie były przedmiotem kwalifikacji do II etapu tj. oceny przez Sąd Konkursowy. Sąd Konkursowy po analizie opinii specjalistów, opinii promotorów i zapoznaniu się z poszczególnymi pracami wyłonił laureatów.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród odbędzie się w dniu 10 czerwca br. (poniedziełek ) o godz. 1400 w budynku GDDKiA  w Krakowie, ul. Mogilska 25, w Krakowie, w sali konferencyjnej  (I piętro)

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci