46. Konkurs prac dyplomowych rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie już po raz 46 zorganizował Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia), które zostały obronione w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 i spełniały wymagania Regulaminu Konkursu.  Na konkurs wpłynęło 16 prac z dwu Uczelni Krakowskich: 16 prac z Politechniki Krakowskiej i 1 praca z Akademii Górniczo-Hutniczej. Do konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace, które zostały podzielone na dwie kategorie: prace magisterskie i prace inżynierskie. W kategorii prac magisterskich  zgłoszono 10 prac, w kategorii prac inżynierskich zgłoszono 6 prac.

Prace dyplomowe były oceniane przez specjalistów praktyków z poszczególnych dziedzin w oparciu o kryteria zawarte w Regulaminie Konkursu, każda praca oceniana była przez dwóch niezależnych członków Kapituły. Oceny były podstawą kwalifikacji przez Kapitułę Konkursu do nagród i wyróżnień, Kapituła po zapoznaniu się z poszczególnymi pracami oraz po analizie opinii specjalistów i promotorów wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach  przyznając nagrody i wyróżnienia. Zarząd Oddziału zatwierdził postanowienia Kapituły Konkursu.

Uroczysta Gala ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureatom odbyła się  dniu 28 maja 2019 r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. W uroczystości uczestniczył Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Marek Stanuszek oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK. Swą obecnością uroczystość uświetnili: Prezes Honorowy SITK RP prof. Wiesław Starowicz, Członkowie Honorowi SITK RP: Anna Bryksy, Marek Błeszyński i Jerzy Hydzik oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału: I Wiceprezes Grzegorz Dyrkacz, Wiceprezes ds. Drogownictwa Anna Reszczyk i Sekretarz Janina Mrowińska.

W uroczystości udział wzięło 7 uczestników konkursu oraz 5 promotorów: dr inż. Zofia Bryniarska, dr inż. Mariusz Dudek, dr inż. Jan Gertz, dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK i dr hab. inż. Lidia Żakowska.

Galę Konkursu rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak w ciepłych słowach witając wszystkich przybyłych, w kilku zdaniach przybliżyła cele i zadania podejmowane przez nasze Stowarzyszenie, które jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń dla całego środowiska. Pani Prezes podkreśliła wagę organizowanych przez Stowarzyszenie konferencji i seminariów naukowo – technicznych, kursów, warsztatów oraz konkursów, pozwalających inżynierom na ciągłe kształcenie się i podnoszenie kwalifikacji.

Następnie głos zabrał Prorektor ds. Studenckich, który podkreślił znaczenie praktycznych i wdrożeniowych aspektów prac dyplomowych absolwentów uczelni. Zacytował stwierdzenie, że: „bez komunikacji nie ma przyszłości”, podkreślił ważną rolę młodych inżynierów w kształtowaniu transportu we współczesnych realiach.

Przewodnicząca Kapituły Konkursu Józefa Majerczak wymieniła autorów, promotorów i tytuły wszystkich zgłoszonych prac, następnie ogłosiła wyniki konkursu.

Laureatami konkursu w kategorii prac magisterskich zostali:

  • I miejsce – praca autorstwa Urszuli Calik nt.: „Zasady prowadzenia ruchu kolejowego z wykorzystaniem systemu ERTMS w świetle przepisów krajowych i europejskich”, promotor – dr inż. Jan Gertz,
  • II miejsce – praca autorstwa Karoliny Tomaszkiewicz nt. „Rewitalizacja historycznego mostu kolei wąskotorowej na rzece Szreniawa w Proszowicach wraz ze zmianą funkcji użytkowej obiektu”, promotor – dr inż. Marek Pańtak,
  • III miejsce – praca autorstwa Wiktora Wlazłego nt. „Koncepcja linii dowozowych do kolei w powiatach tarnowskim i brzeskim oraz gminie Dąbrowa Tarnowska”, promotor – dr inż. Mariusz Dudek.

W tej kategorii wyróżniona została praca:

  • Mateusza Kajstury nt.: „Rozwiązania w zakresie ochrony otoczenia drogi kolejowej przed hałasem i drganiami generowanymi przez kolej dużych prędkości”, promotor – dr hab. Piotr Kozioł, prof. PK.

 

Laureatami konkursu w kategorii prac inżynierskich zostali:

  • I miejsce – praca autorstwa Iwony Pindel nt: „Analiza wykorzystania płyty postojowej w Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie”, promotor – dr inż. Zofia Bryniarska,

poza tym w tej kategorii wyróżniono dwie prace:

  • pracę autorstwa Anety Szczygieł nt.: „Analiza punktualności samolotów pasażerskich w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z. o. o.”, promotor – dr inż. Zofia Bryniarska,
  • pracę autorstwa Piotra Smolenia nt.: „Koncepcja systemu oceny stylu jazdy kierowcy pojazdu wykorzystywanego do drogowego przewozu towarów w oparciu o dane telematyczne”, promotor – prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy, nagrody, Monografię Oddziału „Przeszłość dla przyszłości”, album „Ernest Malinowski życie i pomniki” oraz czasopismo „Transport Miejski i Regionalny”. Laureaci I miejsc otrzymali bon na bezpłatny udział w wybranej konferencji organizowanej przez Oddział z możliwością prezentacji wyników pracy dyplomowej ważny przez rok. Laureaci I, II i III miejsc oraz wyróżnieni otrzymali bon na bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma „Transport Miejski i Regionalny”. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i okolicznościowe upominki.  Zarząd MPK S.A. w Krakowie ufundował dla laureatów I i II miejsc szklane, ręcznie wykonane przez pracownię artystyczną statuetki tramwajów MPK w Krakowie z dedykacją, a dla laureata III miejsca – szklaną statuetkę autobusu.

Promotorzy nagrodzonych prac zostali uhonorowani przez J.M.Rektora Politechniki Krakowskiej prof. Jana Kaziora okolicznościowymi dyplomami i nagrodami książkowymi.

W podsumowaniu uroczystości głos zabrał Prezes Honorowy SITK prof. Wiesław Starowicz, który przekazał zebranym garść informacji o Stowarzyszeniu i jego misji propagowania najnowszej wiedzy naukowej i praktycznej w środowisku, zachęcił też uczestników konkursu do publikowania artykułów w punktowanym czasopiśmie Transport Miejski i Regionalny.

Spotkanie przebiegało w miłej, sympatycznej atmosferze. Laureaci i promotorzy podzielili się refleksjami na temat powstawania prac dyplomowych, ich tematyki, absolwenci opowiedzieli o przebiegu niedawno rozpoczętej kariery zawodowej a także o realizacji swoich pasji i zainteresowań. Na zakończenie spotkania wykonano wspólne, pamiątkowe zdjęcie.

Zarząd Oddziału wyraża podziękowanie Jego Magnificencji Rektorowi Politechniki Krakowskiej za umożliwienie zorganizowania uroczystości w pięknej Sali Senackiej.        

 

Opracowanie: Janina Mrowińska
Zdjęcia: Marek Błeszyński

 

Powiazane tresci