Sprawozdanie z konferencji Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach

W dniach 13-14 marca 2019 r. w Krakowie odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn.: Aktualne problemy publicznego transportu zbiorowego w miastach i aglomeracjach, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie we współpracy z Katedrą Systemów Transportowych Politechniki … Czytaj dalej

Sprawozdanie z wyjazdu techniczno-integracyjnego do Wrocławia w dniach 3-5 czerwca 2017 r.

 Koło Grodzkie działające w Oddziale SITK RP w Krakowie, wspólnie z MOIIB w Krakowie zorganizowało wyjazd techniczny do Wrocławia w celu zapoznania się z najważniejszymi obiektami i inwestycjami technicznymi realizowanymi w mieście i najbliższym regionie. Pierwszym punktem bogatego programu wyjazdu … Czytaj dalej

Program działania na rok 2017

L.p. Tematyka Termin Prowadzący I. Działalność statutowa 1. Opinie, ekspertyzy na zamówienie z własnej inicjatywy: Pion kolejowy Pion drogowy Pion przewozów pasażerskich wg potrzeb Zbigniew Marzec, Andrzej Kollbek, Mariusz Szałkowski 2. Popularyzacja osiągnięć krakowskiego środowiska w czasopismach SITK wyszukiwanie problemów … Czytaj dalej

Sprawozdanie z Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji

W dniu 15 września 2016 roku odbyła się Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia nt. „Stowarzyszenia i Organizacje NGO na rzecz zrównoważonej mobilności”. Obrady odbyły się w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych. W konferencji wzięło udział 64 … Czytaj dalej