website templates

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ 2020

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Krakowie przy udziale
Katedry Systemów Transportowych w Politechnice Krakowskiej oraz Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie

zaprasza do udziału w Konferencji Naukowo-Technicznej:

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH
I AGLOMERACJACH PTZ’2020

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 marca 2020 r. w Hotelu NOVOTEL CITY WEST
przy  
ul. Armii Krajowej 11 w Krakowie.

PATRONAT MEDIALNY

OFICJALNY PARTNER KONFERENCJI