DLA AUTORÓW

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

MATERIAŁY

Artykuły przygotowane do wygłoszenia na konferencji zostały opublikowane w Transporcie Miejskim i Regionalnym (numery 2,3,4 i 5 z 2020 roku).

Artykuły do publikacji prosimy przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com.

Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72