KONTAKT

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

ADRES DLA KORESPONDENCJI

SITK RP Oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11 , 30-804 Kraków
Artykuły do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: petezet.sitk@gmail.com

FUNKCJA OSOBA
PrzewodniczącyGrzegorz Dyrkacz - gdyrkacz@mpk.krakow.pl
Sekretarz organizacyjnydr inż. Sabina Puławska-Obiedowska
CzłonkowieDanuta Schwertner
Anna Karpierz
Krystian Banet
Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72