PARTNERZY

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Formy prezentacji Firm

- stoiska wystawowe i handlowe,
- prelekcje promocyjne, filmy
- reklamy i oferty handlowe w wydawnictwie konferencyjnym.

Zgłoszenie udziału

Firmy zainteresowane udziałem w części komercyjnej konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie załączonej karty zgłoszenia udziału w programie komercyjnym w terminie do 3 tygodni przed terminem konferencji.

FORMA PREZENTACJI CENA NETTO
roll-up w sali konferencyjnej (szerokości 1 metra)500 ZŁ
1 m2 powierzchni wystawowej w budynku konferencyjnym obok sali konferencyjnej500 ZŁ
1 minuta czasu promocyjnego (prelekcja, film) podczas konferencji250 ZŁ
1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (czasopismo Transport Miejski i Regionalny)1000 ZŁ
1 strona A4 kolorowej reklamy lub oferty handlowej w wydawnictwie konferencyjnym (okładka czasopisma Transport Miejski i Regionalny)DO NEGOCJACJI
materiały reklamowe dla uczestników (folder)500 ZŁ
Logotyp na stronie konferencji z przekierowaniem do strony Firmy500 ZŁ
Logotyp umieszczony w materiałach konferencyjnych (program)500 ZŁ
sponsoringDO NEGOCJACJI

Prosimy o przesłanie formy prezentacji, jaką jesteście Państwo zainteresowani.

Do powyższych cen należy doliczyć należny podatek VAT w wysokości 23 %


Firmy, których wpłata z części komercyjnej ogółem wyniesie powyżej 3000,00 zł netto będą przez organizatorów traktowane jako oficjalni sponsorzy konferencji.


Potwierdzenie udziału:


Firmom, które prześlą kartę zgłoszenia organizatorzy przekażą telefoniczne potwierdzenie z przyjętym zakresem udziału w części komercyjnej konferencji oraz prześlą fakturę.

Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72