TEMATYKA

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

TEMATYKA

1. Innowacyjne rozwiązania dla transportu publicznego wspierające integrację, dostępność przestrzenną i jakość obsługi.

2. E-mobilność, energochłonność i bezpieczeństwo. 

3. Rola transportu zbiorowego w poprawie jakości życia w miastach. 

4. Rola informacji w transporcie zbiorowym. 

5. Kobiety w transporcie zbiorowym.

KOMITET NAUKOWO - PROGRAMOWY

FUNKCJA OSOBA
Przewodniczącyprof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz (Politechnika Krakowska) - wstar@pk.edu.pl
Sekretarz naukowydr inż. Aleksandra Ciastoń-Ciulkin (Politechnika Krakowska)
Człokowieprof. dr hab. Wojciech Bąkowski (Uniwersytet Szczeciński)
prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK (Politechnika Krakowska)
dr hab. Robert Tomanek, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
dr hab. inż. Renata Żochowska, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
dr inż. Mariusz Dudek (Politechnika Krakowska)
dr inż. Andrzej Krych (Politechnika Poznańska)
dr hab. inż. Mariusz Izdebski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Webinarium

AKTUALNE PROBLEMY TRANSPORTU ZBIOROWEGO W MIASTACH I AGLOMERACJACH PTZ'21

Kontakt

SITK RP oddział w Krakowie
ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków
email: krakow@sitkrp.org.pl
www: sitk.org.pl
tel.: +48 12  658 93 72