„Czarne punkty na drogach Krakowa i zasady podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego”

XIII Forum Mobilności  2.07.2009 r.

 

XIII Forum odbyło się 2 lipca br. Władze Miasta reprezentowała Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek, a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Andrzej Olewicz oraz Henryk Kamski. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski. W forum uczestniczyło 30 osób.

Problem będący tematem spotkania został zaprezentowany w dwóch prezentacjach przygotowanych przez Sebastiana Woźniaka oraz Michała Wojtaszka z ZIKiT.

Czytaj dalej

Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych


sprawozdanie-2009

Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych organizowany corocznie przez Oddział SITK w Krakowie. Do tej edycji konkursu zgłoszono 17 prac z Politechniki Krakowskiej, które zostały podzielone na poszczególne kategorie zgodnie z ich tematyką. Oceny prac dokonał Sąd Konkursowy pracujący pod przewodnictwem Wiceprezes Oddziału Józefy Majerczak. Członkowie Sądu oceniali każdą pracę indywidualnie, a następnie na wspólnym posiedzeniu dokonano wyboru najlepszych prac i przyznano im poszczególne miejsca w konkursie.

Czytaj dalej

„Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”

XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa już po raz dwunasty zaprosili wszystkich zainteresowanych na Forum Mobilności. 23 kwietnia tematem spotkania były „Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”.

Czytaj dalej

„Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj”

XI Forum Mobilności 26.02.2009 r.

W dniu 26 lutego br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się XI Forum Mobilności zorganizowane przez SITK RP w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. W obradach uczestniczył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz, Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek oraz Zastępca Dyrektora Zarządu Infrastruktury i Transport Henryk Kamski. W Forum Mobilności wzięło udział około 50 osób. Obrady Forum prowadził Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie Mariusz Szałkowski.

Tematem Forum były Problemy obsługi komunikacyjnej os. Ruczaj. Jest to osiedle, które w ostatnich latach intensywnie się rozwinęło (ma ok. 25 tysięcy mieszkańców), a na jego obrzeżach wybudowany został Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowany na ok. 5 tysięcy studentów i pracowników.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu Piotr Dera, który nakreślił rozmiar obsługi tego rejonu miasta. Aktualnie w ciągu doby w dniu roboczym przewożonych jest ok. 50 000 pasażerów, zaś dobowa podaż linii autobusowych obsługujących rejon os. Ruczaj to ok. 129 000 pasażerów. Przeprowadzone badania pokazują, że oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca. Wynika z nich, że autobusy nie są przepełnione, ponieważ ilość pasażerów nie przekracza pojemności nominalnej autobusu. Kolejny prelegent, Maciej Górnikiewicz z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych Altrans, przedstawił projekt Budowy ciągu drogowego ulic Grota Roweckiego – Bobrzyńskiego do tego osiedla oraz budowę linii tramwajowej do Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z terminalem autobusowym. Projektowane odcinki mają już ustalony przebieg drogi torów oraz rozmieszczenie przystanków. Droga w większej części będzie dwujezdniowa, dwupasmowa, a tory będą przebiegać po jej zewnętrznej części.

Po przedstawieniu obecnej sytuacji oraz nakreśleniu perspektyw związanych z przebudową strategicznych ciągów komunikacyjnych na osiedlu, rozpoczęła się dyskusja wśród uczestników Forum. Najważniejsze wnioski z dyskusji to:

  • oferta transportu zbiorowego jest wystarczająca, ale odczucie przepełnienia autobusu jest potęgowane jazdą w korkach, które skutecznie hamują sprawne poruszanie się autobusów,
  • duży problem stanowi infrastruktura drogowa, większość przystanków usytuowana jest na układach ulicznych i ich przepustowość jest wyczerpana,
  • odciążenie ulic Grota Roweckiego oraz Kobierzyńskiej z ruchu tranzytowego będzie możliwe po wybudowaniu III obwodnicy miasta,
  • wraz z uruchomieniem nowego obiektu Uniwersytetu Jagiellońskiego codziennie będzie podróżować w stronę Kampusu ok. 5000 studentów oraz pracowników, nie powinno to jednak stanowić problemu, ponieważ potoki pasażerów będą się rozmijały (np. rano z osiedla ludzie będą wyjeżdżać do miasta, a studenci przyjeżdżać do kampusu).
  • uruchomienie linii tramwajowej poprawi obsługę komunikacyjną tego rejonu miasta.

Opracowała: Paulina Struska