„Parkingi Park&Ride”

IX Forum Mobilności 30.10.2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IX Forum Mobilności nt. Parkingi Park&Ride. Uczestników spotkania tradycyjnie już po raz kolejny gościł Urząd Miasta Krakowa, a zebranych gości przywitał prezes Mariusz Szałkowski, który nakreślił przebieg spotkania oraz rozwinął pokrótce temat Forum. Zaprosił następnie do wysłuchania wystąpień dr Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej oraz Stanisława Albrichta z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „Altrans”.

Czytaj dalej

„Centrum Krakowa bez samochodów?”

VIII Forum Mobilności 17.09.2008 r.

W wyjątkowych okolicznościach odbyło się VIII Forum Mobilności, ponieważ stanowiło jedną z atrakcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Tym razem zostało przeprowadzone na krakowskim Małym Rynku w dniu 17 września 2008r. Temat brzmiał: Centrum Krakowa bez samochodów?. Pytanie to padało bardzo często na wcześniejszych spotkaniach, więc tym razem postanowiono skupić się tylko i wyłącznie wokół tego problemu. O godzinie 17:00 nastąpiło przywitanie zebranych gości przez Prezesa krakowskiego Oddziału SITK RP Mariusza Szałkowskiego, który jako gospodarz Forum zaprosił do wysłuchania i obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Łukasza Franka z Politechniki Krakowskiej.

Czytaj dalej

„Rola ścieżek rowerowych w centrum Krakowa”

VII Forum Mobilności 28.08.2008 r.

Forum Mo­bilności, które odbyło się 28 sierpnia br. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa (wzięło w nim udział ok. 50 osób). Ta forma dyskusji pomiędzy władzami Miasta, przedstawicielami Urzędów i mieszkańcami Krakowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

Wszystkich zebranych gości tradycyjnie powitał Prezes SITK RP Oddział w Krakowie Mariusz Szałkowski. Przypomniał i podkreślił jak bardzo gorącym tematem będzie się zajmowało Forum.

Czytaj dalej

38 Edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych

Już po raz 38 rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych. Prace oceniał Sąd Konkursowy, który pracował w składzie:

Przewodnicząca:

  • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds.Kolejnictwa,

Członkowie:

  • Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  • Zbigniew Marzec – Zastępca Naczelnego Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie
  • Tadeusz Wojciechowski – Firma Usługowo Projektowa BRIDGE

Czytaj dalej

„Zagadnienie logistyki miejskiej”

III Forum Mobilności 17.09.2007 r.

Forum Mobilności odbyło się 17 września br. w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, przedstawiciele nauki, studenci kierunku Transport Politechniki Krakowskiej oraz na specjalne zaproszenie Łukasza Franka grupa młodzieży z pierwszej klasy logistycznej z Zespołu Szkół nr l w Krakowie, której opiekunem jest p. Elżbieta Cichocińska. Stroną organizacyjną Forum zajęli się członkowie programu Civitas Caravel pracujący w Biurze Infrastruktury Miasta Krakowa oraz członkowie koła SITK w Politechnice Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Przybyła Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta p. Józefa Kęsek, prof. Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej, dr Jacek Szołtysek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach, dr inż. Krzysztof Lewandowski z Politechniki Wrocławskiej, Leszek Lejkowski z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, był też Adam Migdał – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, obecni byli również inni przedstawiciele UM i przedstawiciele PKP Przewozy Regionalne.

Czytaj dalej