36 Edycja – Konkurs prac dyplomowych dla szkół wyższych


sprawozdanie-2006

Kolejna, 36. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2005 została zakończona. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

  • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie:         

  • Mariusz Szalkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Józefa Kęsek – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa
  • Andrzej Kollbek – I-szy Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Zofia Schumacher – Z-ca Dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Dróg

Czytaj dalej