Spotkanie Gwiazdkowe Oddziału

W dniu 10 grudnia 2018 roku w restauracji Hotelu Europejskiego odbyło się doroczne, tradycyjne spotkanie gwiazdkowe. W spotkaniu uczestniczyły 64 osoby, w tym: prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału, Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Józefa Majerczak, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski i Kazimierz Żurowski, przewodniczący kół oraz najbardziej aktywni w roku 2018 członkowie – przedstawiciele kół działających w Oddziale.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Mirosław Boryczko – Prezes MOIIB, Andrzej Kucharski – Prezes FSNT NOT i Maciej Gruszczyński – Prezes PZITB. W spotkaniu udział wzięli również profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga i Andrzej Rudnicki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która przekazała wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Zebrani w miłej, koleżeńskiej atmosferze, łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wieczerzy, podano tradycyjne, wigilijne potrawy, panowała świąteczna, koleżeńska. atmosfera.

Oprawę muzyczną spotkania świątecznego zapewnili koledzy: Marek Błeszyński, Kazimierz Malec i Konrad Gawłowski, którzy przy akompaniamencie gitar wraz z zebranymi śpiewali kolędy.

W czasie spotkania nie zabrakło – jak co roku – miłego akcentu. Kol. Marek Błeszyński wręczył kol. Halinie Rogowskiej i Grzegorzowi Dyrkaczowi namalowane przez siebie karykatury. Na zakończenie tego miłego, wigilijnego spotkania uczestnicy zostali obdarowani świątecznymi upominkami, wśród nich znalazł się ostatni numer Informatora Oddziału, stowarzyszeniowe kalendarze oraz świąteczne słodycze.

                                               

  Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Koło w PNUIK

 

 

TMIR – Grudzień 2018

Martyna Waloska, Katarzyna Nosal Hoy: Analiza przyjazności dla ruchu pieszego okolic Rynku Dębnickiego w Krakowie

Streszczenie: Artykuł podejmuje temat ogólnodostępnych przestrzeni publicznych oraz ruchu pieszego. Przedstawiono w nim wybrane wyniki analiz w zakresie przyjazności dla ruchu pieszego obszaru Rynku Dębnickiego w Krakowie. Wielowymiarowość zagadnienia wymagała wykroczenia poza ogólnie stosowane koncepcje analiz ruchu pieszego i uwzględnienia m.in. technik takich jak: inwentaryzacje terenowe, badania ankietowe oraz obserwacje zachowań użytkowników. Wyniki inwentaryzacji terenowej oraz obserwacji zachowań użytkowników umożliwiły ocenę przyjazności obszaru dla ruchu pieszego w odniesieniu do aspektów użyteczności i komfortu, bezpieczeństwa oraz atrakcyjności.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

W dniach 21 listopada ÷ 23 listopada 2018 roku w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane odbyła się siedemnasta edycja Konferencji Naukowo-Technicznej „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie przy udziale: Krajowej Sekcji Kolejowej SITK RP, Politechniki Krakowskiej – Katedry Infrastruktury Transportu Szynowego i  Lotniczego, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Czytaj dalej