Zmarł mgr inż. Stefan Maniewski – najstarszy i zasłużony Członek Oddziału SITK RP w Krakowie

Z głębokim smutkiem i żalem żegnać będziemy w dniu 19 lipca 2019 r. o godz. 13.00 na cmentarzu Rakowickim

naszego Kolegę i Przyjaciela

mgr inż. Stefana Maniewskiego

od 1954 roku członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, wieloletniego Członka Zarządu Oddziału, Prezesa Koła Zakładowego SITK przy ZGK II, Przewodniczącego oraz Członka Zarządu Klubu Seniora SITK, zasłużonego drogowca, wieloletniego Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Krakowie i Naczelnego Dyrektora Okręgu Dróg Publicznych w Krakowie,

odznaczonego Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SITK RP, Złotą Odznaką Honorową z Diamentem SITK RP, Medalem imienia Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich, godnością zasłużony Senior oraz Medalem 60-lecia SITK, Złotą i Srebrna Odznaką NOT.

Za działalność społeczną odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką „Za zasługi dla Miasta Krakowa”

Zaangażowany i oddany działalności stowarzyszeniowej, zawsze aktywny, twórczy i konsekwentny w działaniu. Cechowała go niespożyta energia i pomysłowość.

Kolegę Stefana będziemy wspominać jako dobrego przyjaciela i niezwykłego człowieka. Pozostawił po sobie wiele dobrych działań i wysokie uznanie za wkład w pracę dla naszego środowiska.

 

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

                                                             

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie 

 

TMIR – Czerwiec 2019

Sabina Mateja, Joanna Wachnicka: Zagrożenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach przez torowisko tramwajowe obok jezdni oraz środki poprawy

Streszczenie: Artykuł przedstawia analizę konfliktów ruchowych oraz badań ankietowych jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ulic z torowiskiem zlokalizowanym obok jezdni. Jego głównym zamierzeniem jest wyróżnienie roli badań konfliktów oraz opinii użytkowników na tego typu skrzyżowaniach w celu identyfikacji występujących problemów. Przybliżono problemy wynikające z lokalizacji infrastruktury torowej po jednej stronie drogi. Dokonano analizy konfliktów ruchu kołowego i pieszego z ruchem tramwajowym wraz z podaniem najczęstszych przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych. Przeprowadzono identyfikację problemów, wpływających na występowanie konfliktów. Pod uwagę wzięto zarówno geometrię układu drogowego, organizację ruchu, jak i zachowania użytkowników drogi.

Czytaj dalej

46. Konkurs prac dyplomowych rozstrzygnięty!

Oddział SITK RP w Krakowie już po raz 46 zorganizował Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w dziedzinie transportu dla absolwentów uczelni wyższych Krakowa. W konkursie wzięły udział prace inżynierskie i magisterskie (I i II stopnia), które zostały obronione w okresie 01.01.2018 do 31.12.2018 i spełniały wymagania Regulaminu Konkursu.  Na konkurs wpłynęło 16 prac z dwu Uczelni Krakowskich: 16 prac z Politechniki Krakowskiej i 1 praca z Akademii Górniczo-Hutniczej. Do konkursu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone prace, które zostały podzielone na dwie kategorie: prace magisterskie i prace inżynierskie. W kategorii prac magisterskich  zgłoszono 10 prac, w kategorii prac inżynierskich zgłoszono 6 prac.

Czytaj dalej

TMIR – Maj 2019

Robert Tomanek: Ryzyka ekskluzywności instrumentów równoważenia mobilności miejskiej 

Streszczenie: Omawiane w artykule instrumenty zrównoważonej mobilności to: preferencje dla ruchu pieszego, elektromobilność w transporcie zbiorowym oraz indywidualnym (z wykorzystaniem form konsumpcji kolaboratywnej) oraz rozwój ruchu rowerowego. Zrównoważona mobilność pozwala na zrównoważony rozwój, a ten uważany jest za rozwój inkluzywny. Jednak w konkretnych, krajowych i lokalnych sytuacjach wymienione narzędzia mogą prowadzić do wykluczenia grup konsumentów. Dlatego w zarządzaniu mobilnością miejską należy zawsze uwzględniać uwarunkowania lokalne. Zrównoważona mobilność wymaga stosowania zróżnicowanych, starannie dobranych do konkretnych warunków instrumentów. 

Czytaj dalej