Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2018, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.

Program zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie.
 2. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom.
 3. Wręczenie odznak honorowych SITK RP.
 4. Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2018.
 5. Opinia i protokół Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania Oddziału za rok 2018.
 6. Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Przedstawienie programu działania na rok 2019.
 8. Dyskusja i wnioski do planu.
 9. Podjęcie Uchwały o przyjęciu programu działania na rok 2019.
 10. Prezentacja – mgr inż. Sebastian Motyl „Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM”.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podsumowanie, zakończenie zebrania.

Sprawozdanie zostanie wręczone uczestnikom przed zebraniem oraz będzie dostępne na stronie internetowej.

Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

 

 

Rusza coroczny Konkurs na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa

Do udziału w konkursie prosimy zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 i spełniają wymagania Regulaminu Konkursu, który znajduje się poniżej.

Wniosek wraz z egzemplarzem pracy dyplomowej oraz opinią promotora  prosimy składać w Biurze Oddziału SITK RP w Krakowie ul. Siostrzana 11 (pn-pt) w godz. 8-16 do dnia 25 lutego 2019 roku.

Prosimy o dołączenie danych adresowych autorów prac zgłoszonych do konkursu (w celu przesłania informacji o wynikach konkursu i zawiadomienia o terminie wręczenia nagród).

Zgłoszone prace dyplomowe zgodnie z Regulaminem będą oceniane przez Kapitułę Konkursu i po zakończeniu zwrócone na uczelnię.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród ufundowanych przez SITK i Zakłady Pracy przewidujemy w czerwcu 2019 roku.

TMIR – Styczeń 2019

Kazimierz Jamroz,  Joanna Żukowska, Lech Michalski: Wyzwania i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w nadchodzącej dekadzie w Polsce

Streszczenie:  W Polsce utrzymuje się średnia tendencja spadkowa liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, jednocześnie tempo zmniejszania zagrożenia wypadkami śmiertelnymi jest coraz mniejsze. Biorąc pod uwagę uwarunkowania zewnętrzne (głównie prace Komisji Europejskiej) realizacja założeń Wizji Zero w krajach członkowskich do roku 2050, słabe rezultaty realizacji IV Programu BRD i założenia do nowego V Programu BRD na lata 2021 – 2030, niezbędne jest określenie w tym aspekcie sytuacji Polski i wyznaczenie kierunków działań programowych na następną dekadę. Celem artykułu jest określenie miejsca, w którym znajduje się Polska na drodze do realizacji założeń Wizji Zero i aktualnych programów brd na tle trzech ostatnich dekad działalności w tym zakresie, zidentyfikowanie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, wspierających lub zagrażających realizacji działań na rzecz brd oraz opisanie założeń do przygotowania krajowego i regionalnych programów brd na następną dekadę.

Czytaj dalej

Spotkanie Gwiazdkowe Oddziału

W dniu 10 grudnia 2018 roku w restauracji Hotelu Europejskiego odbyło się doroczne, tradycyjne spotkanie gwiazdkowe. W spotkaniu uczestniczyły 64 osoby, w tym: prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału, Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Józefa Majerczak, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski i Kazimierz Żurowski, przewodniczący kół oraz najbardziej aktywni w roku 2018 członkowie – przedstawiciele kół działających w Oddziale.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Mirosław Boryczko – Prezes MOIIB, Andrzej Kucharski – Prezes FSNT NOT i Maciej Gruszczyński – Prezes PZITB. W spotkaniu udział wzięli również profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga i Andrzej Rudnicki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która przekazała wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Zebrani w miłej, koleżeńskiej atmosferze, łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wieczerzy, podano tradycyjne, wigilijne potrawy, panowała świąteczna, koleżeńska. atmosfera.

Oprawę muzyczną spotkania świątecznego zapewnili koledzy: Marek Błeszyński, Kazimierz Malec i Konrad Gawłowski, którzy przy akompaniamencie gitar wraz z zebranymi śpiewali kolędy.

W czasie spotkania nie zabrakło – jak co roku – miłego akcentu. Kol. Marek Błeszyński wręczył kol. Halinie Rogowskiej i Grzegorzowi Dyrkaczowi namalowane przez siebie karykatury. Na zakończenie tego miłego, wigilijnego spotkania uczestnicy zostali obdarowani świątecznymi upominkami, wśród nich znalazł się ostatni numer Informatora Oddziału, stowarzyszeniowe kalendarze oraz świąteczne słodycze.

                                               

  Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Koło w PNUIK