Konkurs z nagrodami na skrótowiec konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”

Organizatorzy konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym” zapraszają do udziału w Konkursie na skrótowiec konferencji „Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym”.

Dla Autora zwycięskiej propozycji Organizatorzy przewidzieli nagrodę.

Propozycje prosimy przesyłać do Biura Oddziału na adres mailowy: krakow@sitkrp.org.pl

Termin nadsyłania propozycji: do 10 maja 2018 roku.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody zwycięscy na najciekawszy skrótowiec nastąpi podczas konferencji w Zakopanem.

Czytaj dalej

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie na kadencję 2018 – 2021 ukonstytuował się!

W dniu 26 marca 2018 r. na I posiedzeniu w kadencji 2018 – 2021 ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie. Spotkanie rozpoczęła Prezes Józefa Majerczak, wybrana na Walnym Zebraniu Członków Oddziału w dniu 22 marca 2018 r., witając serdecznie zebranych i gratulując wyboru do władz Oddziału. Pani Prezes liczy na dobrą współpracę wszystkich członków władz Oddziału w czasie całej kadencji, liczy też na pomoc i wsparcie Prezesa Honorowego prof. Wiesława Starowicza.

Czytaj dalej

TMIR – Luty 2018

Arkadiusz Drabicki: Analiza wpływu zdarzeń nagłego zakłócenia (wstrzymania) ruchu na podróże wykonywane miejskim transportem zbiorowym w Krakowie – wnioski do dalszego rozszerzenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej

Streszczenie: Zdarzenia powodujące nagłe, czasowe wstrzymanie funkcjonowania transportu zbiorowego są źródłem istotnego pogorszenia jakości (doświadczenia) podróżowania dla pasażerów – możliwe jest jednak przeciwdziałanie tym utrudnieniom m. in. poprzez rozwijane współcześnie systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Analiza przedstawiona w artykule składa się z 2 zasadniczych części. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę rejestrowanych zdarzeń czasowego wstrzymania ruchu, na podstawie danych pozyskanych od organizatora komunikacji tramwajowej w Krakowie (ZIKiT) oraz cechy specyficzne tych zdarzeń (m. in. czas trwania, występowanie, przyczyny zakłócenia).

Czytaj dalej