TMIR – Maj 2015

Andrzej Szarata: Wyniki badań podróży w Krakowie – KBR 2013

Streszczenie:  W Krakowie i w gminach ościennych, w roku 2013 zostały przeprowadzone badania zachowań komunikacyjnych mieszkańców w ramach tzw. Kompleksowych Badań Ruchu. Prowadzone badania stanowiły część dużego projektu badawczego realizowanego dla Miasta Krakowa, którego głównym celem jest opracowanie metodyki monitoringu zachowań transportowych mieszkańców. Celem badań było zebranie informacji na temat zachowań transportowych mieszkańców do oceny funkcjonowania systemu transportowego. Zebrane dane stanowiły podstawę do budowy modelu symulacyjnego podróży Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego.

W artykule przedstawiono założenia i metodykę przyjętą w badaniach oraz przedstawiono wybrane wyniki badań, stanowiące niewielką część dostępnej bazy danych. Przedstawione wyniki dotyczą m.in. poziomu ruchliwości, motywacji podróży, podziału zadań przewozowych czy udziału godziny szczytu w podróżach.

Czytaj dalej

Sprawozdanie ze Spotkania Międzyoddziałowego w Krakowie w dniach 15 – 16 maja 2015r.

dsc_0022 W dniach 15 – 16 maja 2015r. odbyło się Spotkanie Międzyoddziałowe, którego organizatorem był Oddział SITK RP w Krakowie. Ostatnie takie spotkanie odbyło się w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2009 roku, organizatorem był Oddział w Lublinie. Spotkanie w Krakowie to pierwsze po tak długiej przerwie spotkanie, które ma zainicjować powrót do dobrej praktyki spotkań przedstawicieli Oddziałów. Jest to doskonała platforma do przedyskutowania ważnych zagadnień merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Oddziałów i Zarządu Krajowego, jak również okazja do lepszej integracji naszego środowiska.

Czytaj dalej

Seminarium Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium:

„Projektowanie infrastruktury rowerowej pod kątem użytkownika”

Czytaj dalej

Sprawozdanie z wycieczki na budowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju

brak W dniu 23 kwietnia, członków SITK Oddział Kraków, którzy wybrali się na budowę Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, przywitało piękne słońce. W sali konferencyjnej biura budowy Dyrektor Kontraktu Pan Wiesław Biernat powitał licznie przybyłych, wprowadzając w techniczne tajniki budowy. Omawiając przebieg trasy tramwaju Pan Wiesław wspomniał o najciekawszych i najtrudniejszych – z punktu widzenia realizacji -  wyzwaniach, z którymi przyszło się zmierzyć.

Czytaj dalej