BUDOWA LINII SZYBKIEGO TRAMWAJU LIPSKA – WIELICKA W KRAKOWIE – wycieczka

image005 Miło nam poinformować, iż w dniu 23.04.2015R. Koło SITK przy Mota-Engil Central Europe S.A. organizuje WYCIECZKĘ TECHNICZNĄ, na BUDOWĘ LINII SZYBKIEGO TRAMWAJU LIPSKA – WIELICKA W KRAKOWIE. Budowa ta realizowana jest przez firmę Mota-Engil Central Europe S.A.,inwestorem zadania jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Oddziału SITK w Krakowie w dniu 30 marca 2015r

foto43 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału SITK RP w Krakowie odbyło się w dniu 30 marca 2015 roku w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3. W zebraniu uczestniczyli członkowie Władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Koleżeński, Członkowie Honorowi, a także przedstawiciele kół i klubów. Obrady Zebrania prowadził wybrany jednogłośnie na Przewodniczącego Zebrania – Mariusz Szałkowski. Zebranie protokołowane było przez Sekretarza Zebrania kol. Paulinę Struską i kol. Beatę Toporską. Zebranie miało charakter sprawozdawczy.

Czytaj dalej

TMIR – Marzec 2015

Krzysztof Grzelec: Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego

Streszczenie: Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców tworzą obszar podstawowego zakresu badań marketingowych w transporcie zbiorowym. Wyniki tych badań powinny być wykorzystywane przez organizatorów transportu miejskiego do kształtowania oferty przewozowej, przede wszystkim w aspekcie jakości usług przewozowych. Małe i średnie gminy położone w obrębie aglomeracji miejskich charakteryzuje znacznie wyższy udział transportu indywidualnego w realizacji potrzeb przewozowych, w porównaniu z miastami dużymi, tworzącymi trzon aglomeracji. Odmiennie w związku z tym mogą kształtować się preferencje mieszkańców w małych gminach położonych na obrzeżach aglomeracji, w tym przyczyny wyboru określonych środków transportu w realizacji podróży miejskich, międzymiejskich i podmiejskich.

Czytaj dalej

Zapraszamy na dwudziestą drugą z kolei prelekcję – „PATRZĘ I PODZIWIAM”

foto-22  ………Chociaż wciąż jeszcze podziwiamy potężne kratownicowe mosty łuków ze stali i żywimy respekt dla ich budowniczych – to dziś wydają nam się one konstrukcjami niemal przestarzałymi, reliktami minionych wieków. …………  Już 20 kwietnia 2015. o godzinie 16:00 kolega Jerzy Hydzik przedstawi ciąg dalszy historii o budowie mostów z żelaza i stali. Zaprazszamy do siedziby Oddziału SITK RP w Krakowie przy ulicy Siostrzanej nr 11