„Propozycje zmian dla węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz”

XIX Forum Mobilności 25.11.2010 r.

XIX Forum Mobilności nt.: Propozycje zmian dla węzła  komunikacyjnego Nowy Kleparz odbyło się 25 listopada 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski. Forum odbyło się w gronie przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, pracowników Politechniki Krakowskiej oraz osób szczególnie zainteresowanymi koncepcją przebudowy węzła Nowy Kleparz. Prezentacji tematu dokonał dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych w Politechnice Krakowskiej oraz inż. Roman Krzyżek z ZIKiT w Krakowie. Pierwszy z prelegentów przedstawił wstępną koncepcję przebudowy węzła komunikacyjnego Nowy Kleparz, w której w sposób szczególny uwzględnił komunikację autobusową.

Czytaj dalej

„Obsługa komunikacyjna Płaszowa, po ukończeniu linii tramwajowej do ul. Golikówka”

XVIII Forum Mobilności 30.09.2010 r.

Kolejne, XVIII Forum odbyło się w dniu 30 września br. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. Tematem Forum była Obsługa komunikacyjna Płaszowa po ukończeniu linii tramwajowej do ul. Golikówka. Spotkanie poprowadził tradycyjnie Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski, w Forum udział wzięło ok. 70 osób. Po krótkim wstępie prowadzącego głos zabrał przedstawiciel Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu p. Piotr Kącki. Przedstawił planowane zmiany w funkcjonowaniu transportu zbiorowego na terenie Płaszowa po uruchomieniu linii tramwajowej łączącej Rondo Grzegórzeckie z pętla przy ul. Golikówka, która nosić ma nazwę Mały Płaszów.

Czytaj dalej

„Organizacja ruchu w rejonie ronda Ofiar Katynia”

XVII Forum Mobilności 29.04.2010 r.

Forum zorganizowane zostało przez SITK RP Oddział w Krakowie. Spot­kanie odbyło się 29 kwietnia 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa, prowa­dził je Prezes Oddziału SITK mgr inż. Mariusz Szałkowski. Forum odbyło się w kameralnym gronie przedstawicieli Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz pracowników Politechniki Krakowskiej. Prezentacji tematu dokonał kol. Tomasz Kulpa z Katedry Systemów Komunikacyjnych w Poli­technice Krakowskiej.

Czytaj dalej

„Problemy komunikacyjne krakowskich osiedli – osiedle Złocień”

XVI Forum Mobilności 11.03.2010 r.

Forum zorganizowane zostało przez SITK RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa. Spotkanie odbyło się 11 marca 2010 roku w Urzędzie Miasta Krakowa w Sali Kupieckiej, prowadził je kol. Łukasz Franek. Władze miasta reprezentowali Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta mgr inż. Józefa Kęsek. Forum zgromadziło także wielu pracowników Zarządu Infrastruktury Komu­nalnej i Transportu, Biura Infrastruktury Miasta, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu uczestniczyli także mieszkańcy oraz radni osiedla Złocień, a także przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej. Forum zgromadziło ok. 60 osób. Prezentacji tematu dokonał Artur Chojnacki.

Czytaj dalej

„Wydzielone pasy dla komunikacji zbiorowej w Krakowie – stan obecny i plany na przyszłość”

XV Forum Mobilności 30.11.2009 r.

Kolejne Forum odbyło się w dniu 30 listopada br. w Urzędzie Miasta Krakowa. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK Mariusz Szałkowski. Władze miasta reprezentowali: zastępca Prezydenta Miasta Krakowa prof. Wiesław Starowicz oraz Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek. Forum zgromadziło także wielu pracowników Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, m.in. Zastępcę Dyrektora ds. Dróg i Zarządzania Ruchem Andrzeja Olewicza. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 osób. Prezentacji tematu dokonał dr inż. Marek Bauer z Katedry Systemów Komunikacyjnych na Politechnice Krakowskiej.

Czytaj dalej