„Mobilność ludzi starszych”

XIV Forum Mobilności 18.09.2009 r.

 

Kolejne Forum Mobilności zostało zorganizowane w ramach Tygodnia Mobilności. Tematem spotkania była Mobilność ludzi starszych.. Wprowadzenie do dyskusji zostało przygotowane przez dr inż. Lidię Żakowską z Politechniki Krakowskiej, która od dłuższego czasu zajmuje się problematyką mobilności osób starszych. W swoim wystąpieniu omówiła ona założenia i przebieg projektu SIZE. Kolejno głos zabrał Dariusz Niewitała i Tomasz Zwoliński z Urzędu Miasta Krakowa, którzy omówili działania realizowane przez miasto w ramach unijnego projektu AENEAS.

Czytaj dalej

„Czarne punkty na drogach Krakowa i zasady podejmowania decyzji w zakresie budowy sygnalizacji ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego”

XIII Forum Mobilności  2.07.2009 r.

 

XIII Forum odbyło się 2 lipca br. Władze Miasta reprezentowała Dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Józefa Kęsek, a Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie – Andrzej Olewicz oraz Henryk Kamski. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Mariusz Szałkowski. W forum uczestniczyło 30 osób.

Problem będący tematem spotkania został zaprezentowany w dwóch prezentacjach przygotowanych przez Sebastiana Woźniaka oraz Michała Wojtaszka z ZIKiT.

Czytaj dalej

„Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”

XII Forum Mobilności 23.04.2009 r.

 

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa już po raz dwunasty zaprosili wszystkich zainteresowanych na Forum Mobilności. 23 kwietnia tematem spotkania były „Doświadczenia dotyczące wprowadzonych ograniczeń ruchu samochodów na ul. Karmelickiej w Krakowie”.

Czytaj dalej

„Parkingi Park&Ride”

IX Forum Mobilności 30.10.2008 r.

W dniu 30 października 2008 roku odbyło się IX Forum Mobilności nt. Parkingi Park&Ride. Uczestników spotkania tradycyjnie już po raz kolejny gościł Urząd Miasta Krakowa, a zebranych gości przywitał prezes Mariusz Szałkowski, który nakreślił przebieg spotkania oraz rozwinął pokrótce temat Forum. Zaprosił następnie do wysłuchania wystąpień dr Andrzeja Szaraty z Politechniki Krakowskiej oraz Stanisława Albrichta z Pracowni Planowania i Projektowania Systemów Transportowych „Altrans”.

Czytaj dalej