Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych

sprawozdanie-2009 Zakończył się kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe dla absolwentów szkół wyższych organizowany corocznie przez Oddział SITK w Krakowie. Do tej edycji konkursu zgłoszono 17 prac z Politechniki Krakowskiej, które zostały podzielone na poszczególne kategorie zgodnie z ich tematyką. Oceny prac dokonał Sąd Konkursowy pracujący pod przewodnictwem Wiceprezes Oddziału Józefy Majerczak. Członkowie Sądu oceniali każdą pracę indywidualnie, a następnie na wspólnym posiedzeniu dokonano wyboru najlepszych prac i przyznano im poszczególne miejsca w konkursie.

Czytaj dalej

38 Edycja Konkursu na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych

Już po raz 38 rozstrzygnięto konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla szkół wyższych. Prace oceniał Sąd Konkursowy, który pracował w składzie:

Przewodnicząca:

  • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds.Kolejnictwa,

Członkowie:

  • Mariusz Szałkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  • Zbigniew Marzec – Zastępca Naczelnego Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Krakowie
  • Tadeusz Wojciechowski – Firma Usługowo Projektowa BRIDGE

Czytaj dalej

36 Edycja – Konkurs prac dyplomowych dla szkół wyższych

sprawozdanie-2006 Kolejna, 36. edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową uczelni Krakowa w dziedzinie transportu i budownictwa komunikacyjnego za rok 2005 została zakończona. Sąd Konkursowy obradował w następującym składzie:

Przewodnicząca:

  • Józefa Majerczak – Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP ds. Kolejnictwa

Członkowie:         

  • Mariusz Szalkowski – Prezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Józefa Kęsek – Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Krakowa
  • Andrzej Kollbek – I-szy Wiceprezes Oddziału Krakowskiego SITK RP
  •  Zofia Schumacher – Z-ca Dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Dróg

Czytaj dalej