Sprawozdanie z seminarium „Realizacja inwestycji drogowo-mostowych”


img_0106

Seminarium pn. „Realizacja inwestycji drogowo-mostowych”, organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie oraz Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie,  odbyło się w dniu 22 września 2015r. w sali konferencyjnej  GDDKiA Oddział w Krakowie ul. Mogilska 25. W seminarium uczestniczyły 73 osoby, członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie oraz przedstawiciele firm projektowych. Seminarium otworzyła i przywitała uczestników  kol. Anna Reszczyk – przewodnicząca Koła SITK przy Oddziale GDDKIA w Krakowie.

Czytaj dalej

Sprawozdanie z udziału w seminarium „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie”

W dniu 9 listopada, w siedzibie firmy MOTA-ENGIL odbyło się seminarium poświęcone technologii wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie. Prelegenci – p. Adam Przewor – kierownik budowy, oraz p. Mateusz Janczy – kierownik robót, rozpoczęli prezentację od krótkiego rysu historycznego miasta Cieszyn, ciekawostek z tym związanym, oraz początkach stosowania kanalizacji sanitarnej, które sięgają już 3500 r p. n.e.

Czytaj dalej

Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego w aglomeracji krakowskiej


Zespół Szkół nr 1 w Krakowie

W dniu 14. października 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyła się konferencja pt.: „Kształcenie zawodowe w związku z modernizacją i rozwojem transportu szynowego w aglomeracji krakowskiej”.  W trakcie konferencji licznie zgromadzeni uczestnicy mogli wysłuchać czterech wystąpień. Pierwsze dwie prezentacje zostały przygotowane przez uczniów Technikum Komunikacyjnego Macieja Iwańca i Tomasza Czopka, kształcących się na kierunku technik transportu kolejowego, których wystąpienie dotyczyło aktualnej modernizacji i rozbudowy szlaków kolejowych i taboru oraz Żanetę Zdybał i Magdalenę Wadowską kształcących się na kierunku technik logistyk, których wystąpienie dotyczyło funkcjonowania i rozwoju transportu miejskiego w Krakowie.

Czytaj dalej

Seminarium „Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe SITK RP przy Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na seminarium pt.:

„Technologie wykonywania robót kanalizacyjnych na przykładzie realizacji kontraktu w Cieszynie”

Zmiana terminu seminarium

9 listopada 2015r. ( poniedziałek )

Czytaj dalej