Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału za rok 2018

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału w Krakowie za rok 2018 odbyło się w dniu 11 marca 2019 r. w sali konferencyjnej MPK S.A. w Krakowie o godz. 16.00 (I termin). Ze względu na brak kworum zebranie odbyło się w II terminie o godz. 16.10. W zebraniu uczestniczyli członkowie władz Oddziału – Zarząd, Komisja Rewizyjna, a także przedstawiciele kół i klubów. W zebraniu uczestniczyli również Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Józefa Majerczak (Prezes), Zofia Schumacher i Kazimierz Żurowski.

Czytaj dalej

Zebranie Sprawozdawcze Oddziału za rok 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w Zebraniu Sprawozdawczym Oddziału SITK RP w Krakowie za rok 2018, które odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie przy ul. Brożka 3.

Program zebrania obejmuje:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie.
 2. Wręczenie legitymacji członkowskich nowo przyjętym członkom.
 3. Wręczenie odznak honorowych SITK RP.
 4. Sprawozdanie z działalności Oddziału za rok 2018.
 5. Opinia i protokół Komisji Rewizyjnej do Sprawozdania Oddziału za rok 2018.
 6. Podjęcie Uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 7. Przedstawienie programu działania na rok 2019.
 8. Dyskusja i wnioski do planu.
 9. Podjęcie Uchwały o przyjęciu programu działania na rok 2019.
 10. Prezentacja – mgr inż. Sebastian Motyl „Zarządzanie informacją o elementach infrastruktury kolejowej z wykorzystaniem modelu 3D oraz elementów metodologii BIM”.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podsumowanie, zakończenie zebrania.

Sprawozdanie zostanie wręczone uczestnikom przed zebraniem oraz będzie dostępne na stronie internetowej.

Tradycyjnie zebranie ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich chętnych Członków Oddziału.

 

 

Spotkanie Gwiazdkowe Oddziału

W dniu 10 grudnia 2018 roku w restauracji Hotelu Europejskiego odbyło się doroczne, tradycyjne spotkanie gwiazdkowe. W spotkaniu uczestniczyły 64 osoby, w tym: prof. Wiesław Starowicz – Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału, Członkowie Honorowi SITK: Marek Błeszyński, Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Józefa Majerczak, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski i Kazimierz Żurowski, przewodniczący kół oraz najbardziej aktywni w roku 2018 członkowie – przedstawiciele kół działających w Oddziale.

Swoją obecnością spotkanie zaszczycili: Andrzej Szarata – Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Mirosław Boryczko – Prezes MOIIB, Andrzej Kucharski – Prezes FSNT NOT i Maciej Gruszczyński – Prezes PZITB. W spotkaniu udział wzięli również profesorowie z Politechniki Krakowskiej: Kazimierz Flaga i Andrzej Rudnicki.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału Józefa Majerczak, która przekazała wszystkim serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Zebrani w miłej, koleżeńskiej atmosferze, łamiąc się opłatkiem składali sobie życzenia. Następnie wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do wspólnej wieczerzy, podano tradycyjne, wigilijne potrawy, panowała świąteczna, koleżeńska. atmosfera.

Oprawę muzyczną spotkania świątecznego zapewnili koledzy: Marek Błeszyński, Kazimierz Malec i Konrad Gawłowski, którzy przy akompaniamencie gitar wraz z zebranymi śpiewali kolędy.

W czasie spotkania nie zabrakło – jak co roku – miłego akcentu. Kol. Marek Błeszyński wręczył kol. Halinie Rogowskiej i Grzegorzowi Dyrkaczowi namalowane przez siebie karykatury. Na zakończenie tego miłego, wigilijnego spotkania uczestnicy zostali obdarowani świątecznymi upominkami, wśród nich znalazł się ostatni numer Informatora Oddziału, stowarzyszeniowe kalendarze oraz świąteczne słodycze.

                                               

  Zdjęcia: Tomasz Filiciak, Koło w PNUIK