Spotkanie świąteczne Oddziału SITK RP w Krakowie

0 W dniu 11 grudnia 2017 roku, w restauracji Hotelu Europejskiego odbyło się tradycyjne spotkanie świąteczne Zarządu Oddziału z przedstawicielami kół, aktywnymi w roku 2017 członkami oraz zaproszonymi gośćmi. W spotkaniu uczestniczyło 50 osób, w tym Członkowie Honorowi Oddziału: Anna Bryksy, Jerzy Hydzik, Andrzej Kollbek, Zofia Schumacher, Mariusz Szałkowski, Kazimierz Żurowski oraz zaproszeni goście:

Czytaj dalej

Print Friendly

Jubileusze w Klubie Seniora i Kole Grodzkim

            W dniu 21 listopada br. w Hotelu Europejskim w Krakowie, w pięknej sali restauracji Kossakówka odbyła się uroczystość Jubileuszowa Seniorów z Oddziałowego Klubu Seniora, którzy w roku 2017 ukończyli 80 lat: Mariana Dudka i Andrzeja Tyskiego oraz kol. Marii Patrzyk z Koła Grodzkiego. Było to drugie w tym roku spotkanie Jubileuszowe, w czasie którego Zarząd Oddziału w sposób uroczysty świętował urodziny naszych Seniorów.

Czytaj dalej

Print Friendly

Członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie na Zebraniu Plenarnym Krajowego Klubu Miłośników Zabytków i Historii Transportu w Kostrzynie nad Odrą

W dniach 15-16 maja 2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyło się plenarne zebranie KKMHiZT. W obradach udział wzięło 15 członków Klubu z 9 Oddziałów SITK, w tym również członkowie naszego Oddziału: Anna Bryksy, Jerzy Bąkowski, Jerzy Hydzik i Karol Nędza.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od obrad plenarnych. Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Klubu Jerzy Hydzik. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi – członka Klubu z Rzeszowa.

W czasie obrad plenarnych omawiano bieżące sprawy Klubu, przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z kolejnymi, planowanymi w tym roku spotkaniami w Gdańsku i Toruniu. Poinformowano o obchodach  40-lecia Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Omówiono sprawy finansowe Klubu, jak również plany związane z wydawnictwem zawierającym życiorysy zasłużonych inżynierów i działaczy Stowarzyszenia.

Czytaj dalej

Print Friendly

Zawody strzeleckie na Pasterniku

W dniu 26 września 2017 roku na strzelnicy Pasternik w Krakowie odbyły się IV Mistrzostwa Strzeleckie Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie o Puchar Przewodniczącego Rady. W zawodach rywalizowało czternaście trzyosobowych drużyn reprezentujących MOIIB oraz oddziały stowarzyszeń naukowo – technicznych. Celem zawodów była popularyzacja tej formy rywalizacji, wyłonienie mistrzów strzelectwa sportowego i integracja członków Izby. Zawody rozegrano w trzech konkurencjach, wg regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa.

Czytaj dalej

Print Friendly

Spotkanie grillowe Oddziału – świętowanie ERNESTÓW i nominacji do nagrody

W dniu 18 września 2017 roku w ogrodzie siedziby Oddziału przy ul. Siostrzanej – „Pod Wiatą” odbyło się spotkanie poświęcone świętowaniu nagród w konkursie ERNESTY za rok 2016, którymi uhonorowani zostali przedstawiciele naszego Oddziału. W spotkaniu uczestniczyli laureaci nagrody, Członkowie Zarządu Oddziału, przewodniczący kół, Członkowie Honorowi SITK oraz zaproszeni goście.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu są: kol. Marek Błeszyński, który zdobył nagrodę w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie kolejnictwa i kol. Grzegorz Dyrkacz, który zdobył nagrodę w kategorii najaktywniejszy działacz w dziedzinie transportu. Nominację do nagrody w kategorii najlepszy Klub Seniora uzyskał Oddziałowy Klub Seniora, a nominację dla najlepszego Oddziału uzyskał Oddział w Krakowie.

Czytaj dalej

Print Friendly