Członkowie Oddziału SITK RP w Krakowie na Zebraniu Plenarnym Krajowego Klubu Miłośników Zabytków i Historii Transportu w Kostrzynie nad Odrą

W dniach 15-16 maja 2017 r. w Kostrzynie nad Odrą odbyło się plenarne zebranie KKMHiZT. W obradach udział wzięło 15 członków Klubu z 9 Oddziałów SITK, w tym również członkowie naszego Oddziału: Anna Bryksy, Jerzy Bąkowski, Jerzy Hydzik i Karol Nędza.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się od obrad plenarnych. Uczestników spotkania przywitał Przewodniczący Klubu Jerzy Hydzik. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Kolegi – członka Klubu z Rzeszowa.

W czasie obrad plenarnych omawiano bieżące sprawy Klubu, przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z kolejnymi, planowanymi w tym roku spotkaniami w Gdańsku i Toruniu. Poinformowano o obchodach  40-lecia Oddziału w Ostrowie Wielkopolskim. Omówiono sprawy finansowe Klubu, jak również plany związane z wydawnictwem zawierającym życiorysy zasłużonych inżynierów i działaczy Stowarzyszenia.

W dalszej części spotkania kol. Roland Pielech z Oddziału SITK w Zielonej Górze, bezpośredni organizator zebrania przybliżył zebranym historię dwupoziomowego dworca kolejowego w Kostrzynie nad  Odrą, wybudowanego w 1872 roku oraz historię linii wschodniej Berlin – Kaliningrad. Zapoznał zebranych również z historią miasta Kostrzyń, Starego Miasta oraz Twierdzy Kostrzyń,

Po zakończeniu zebrania plenarnego uczestnicy spotkania udali się w kierunku Starego Miasta i Twierdzy Kostrzyń, gdzie przy bramie wejściowej oczekiwał na nich przewodnik.  Spacer ocalałymi brukowanymi uliczkami Starówki pozwolił na  obejrzenie pozostałości domów mieszkalnych, zamku i kościoła farnego i wysłuchanie interesujących historii związanych z tym miastem – twierdzą. Następnie po przejściu promenadą po murach twierdzy uczestnicy dotarli do Bastionu Filip, gdzie zwiedzili ciekawą ekspozycję zorganizowaną w kazamatach bastionu, obrazującą burzliwą historię i najistotniejsze momenty z dziejów miasta-twierdzy, szczególnie jego unicestwienie w 1945 roku. Z murów fortecy podziwiano również rzekę graniczną Odrę, przepływającą tuż pod murami twierdzy, a w oddali pradolinę toruńsko-ebrswaldzką.

Kolejnym miastem, które zwiedzano był Słońsk, miasto leżące wśród łąk i lasów 12 km od granicy, przy drodze nr 22. Tu, zaopatrzeni przez przewodnika w lornetki wszyscy udali się podziwiać rozlewiska rzeki w parku narodowym „Ujście Warty” i bytujące tam ptactwo wodne.  Dłuższy spacer po wale przeciwpowodziowym Warty uniemożliwiła deszczowa pogoda,  nie mniej jednak udało się podziwiać dostojnie pływające łabędzie, derkacze, a nawet orła bielika! Wspaniała przyroda, rozlewiska wyjątkowo obfite w wodę po niedawnych opadach, roślinność wodna, lasy namorzynowe – to robiło wrażenie.

Kolejnym obiektem do odwiedzenia były ruiny zamku Joannitów, które ze względów bezpieczeństwa nie są udostępnione do zwiedzania, ale uczestnicy mogli wykonać ciekawe fotografie pozostałości tego potężnego kiedyś zamku. Następnym obiektem na trasie był kościół rzymskokatolicki parafialny pod wezwaniem MB Częstochowskiej.

Pełni emocji i wielu wrażeń uczestnicy powrócili autobusem do  Kostrzynia, aby zapoznać się z topografią, budową i historią dworca kolejowego i stacji Kostrzyn. Przy wspólnej, koleżeńskiej kolacji można było podzielić się wieloma wrażeniami i przeżyciami z tego bogatego w wydarzenia dnia.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od zwiedzania miejscowości Niderfinow w Niemczech, gdzie znajduje się najstarszy w Niemczech obiekt żeglugi śródlądowej – podnośnia statków na kanale Hawela – Odra. Od pierwszego spojrzenia z dołu, z poziomu parkingu, podnośnia robi niesamowite wrażenie wznosząc się na wysokość ponad 40 metrów – to więcej niż dziesięciopiętrowy budynek!!

Po zapoznaniu się z planem zwiedzania, ścieżką z zakosami umożliwiającymi lekkie pokonanie wysokości uczestnicy mogli podziwiać ten wyjątkowy i historyczny (76 letni) obiekt sztuki inżynierskiej, cały czas czynny. Nadal rocznie około 20 tysięcy statków przepływa kanałem pokonując 36 metrową różnicę wysokości. Już w trakcie podchodzenia ścieżką można było podziwiać budowlę nowej podnośni, która kontrastuje nowoczesną bryłą architektoniczną z potężną kratową konstrukcją stalową starej podnośni.

Po powrocie do Kostrzynia nastąpiło zakończenia spotkania Klubu, Przewodniczący Klubu kol. Jerzy Hydzik podziękował uczestnikom za przybycie, a szczególne podziękowania skierował do kolegi Rolanda Pielecha, bezpośredniego organizatora spotkania z Oddziału SITK w Zielonej Górze, za zaangażowanie, trud i wysiłek włożony w jego przygotowanie.                                                                             

Opracowanie i zdjęcia: 

 Anna Bryksy – Sekretarz Klubu

 


Powiazane tresci