Deklaracja wstąpienia do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej

JAK SIĘ ZAPISAĆ

Informacje dla kandydatów ubiegających się o członkostwo w SITK RP:

Warunkiem uzyskania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu jest wypełnienie i złożenie w biurze Oddziału deklaracji kandydata, której wzór jest przedstawiony poniżej oraz wniesienie wpisowego.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Oddziału, po podjęciu stosownej uchwały.

Zgodnie ze Statutem SITK RP (Rozdz. III § 7) członkiem zwyczajnym SITK może być:

  1. osoba mająca wykształcenie wyższe lub średnie, która działa lub działała na rzecz transportu,
  2. student wyższej uczelni, uczeń lub słuchacz szkoły średniej o kierunku związanym z transportem, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 3 p. 2 i 3 Prawa o Stowarzyszeniach.

Wzór pisemnej deklaracji kandydata na członka SITK RP

Niżej podajemy kwoty: wpisowego i składek członkowskich uchwalone decyzjami Zarządu Oddziału SITK RP w Krakowie:

Opłaty Członkowie zwyczajni Seniorzy, Studenci, uczniowie
Wpisowe 20 zł 10 zł
Składka miesięczna 5 zł 2,50 zł

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zarząd Oddziału SITK RP w Krakowie

 

Print Friendly