DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Koło w GDDKiA Oddział w Krakowie oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zapraszają na seminarium pt.:

„DZIEŃ DROGOWCA I TRANSPORTOWCA”

Program seminarium:

12.00-12.15  Przywitanie uczestników seminarium. Anna Reszczyk, SITK RP Oddział w Krakowie.

12.15-12.55  „Ochrona zabytków drogownictwa i historia drogownictwa” Katarzyna Bochenek-Kolano, Zespół Historii Drogownictwa Biuro Generalnego Dyrektora GDDKiA.

12.55-13.35  „Poprawa infrastruktury drogowej- niechronieni użytkownicy drogi” Katarzyna Węgrzyn-Madeja, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

13.35-14.10  „Ochrona przed hałasem drogowym na DK94” Joanna Gola Szlachta, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA Oddział w Krakowie.

14.10-14.30  Podsumowanie seminarium. Zakończenie. Anna Reszczyk, SITK RP Oddział w Krakowie.

TERMIN I MIEJSCE: 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), rozpoczęcie  godz.: 12.00 do 14.30

Spotkanie będzie miało charakter zdalny – odbędzie się z wykorzystaniem platformy WEBEX. Zgłoszeni uczestniczy otrzymają na adres mailowy zaproszenie z linkiem umożliwiającym przyłączenie się do spotkania.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa w seminarium przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie pod numerem tel. 12 658 93 72, e-mail: krakow@sitkrp.org.pl w terminie do piątku 23.04.br. Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Serdecznie zapraszamy.

Powiazane tresci