Posiedzenie Zarządu Oddziału w dniu 29 lutego 2016r.

 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z Zebraniem Sprawozdawczym Oddziału w dniu 14 marca 2016r.
 • Zarząd przeanalizował i omówił Sprawozdanie Oddziałowe za rok 2015 i bilans za 2015 rok.
 • Przekazano informacje na temat  sprzedaży wydawnictw Oddziału w 2015 roku, przeanalizowano strukturę sprzedaży.
 • Przedstawiono bilans czasopisma Transport Miejski i Regionalny na koniec 2015 roku.
 • Przedyskutowano plan konferencji i seminariów na rok 2016.
 • Przedyskutowano sprawy organizacyjne związane z Jubileuszem 70-lecia Oddziału. Główne obchody zaplanowano na 15 września 2016r. Z jubileuszem związanych będzie szereg imprez towarzyszących promujących Oddział i jego działalność.
 • Dokonano ustaleń w sprawie organizacji międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej Wyzwania rozwojowe transportu miejskiego zgłoszonej do konkursu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane z konkursem prac dyplomowych. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zaplanowano na 30 maja 2016r. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej.
 • Poinformowano o seminarium Łącznica kolejowa Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki – zadania i wyzwania  organizowanym w dniu 17 marca 2016 roku w Krakowie o godz. 13.00 w sali audiowizualnej PKP PLK SA przy Placu Matejki 12.
 • Rozpatrzono wniosek Przewodniczącego Koła przy zespole Szkół nr 1 w Krakowie o objęcie Patronatem Honorowym Uroczystego Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej organizowanego przez Koło w dniu 23 marca 2016 roku.
 • Przyjęto wniosek przewodniczącego Koła w Politechnice Krakowskiej o uhonorowanie dyplomami za długoletni staż członkowski dwóch członków Koła i skierowania wniosku do Zarządu Krajowego.
 • Zarząd przyjął do Oddziału jednego członka i skreślił z listy członków trzy osoby.
 • Omówiono sprawy organizacyjne związane ze zgłoszeniem członków Oddziału do uczestnictwa w Gali 70-lecia SITK RP w Warszawie w dniu 2 czerwca 2016 roku.
 • Poinformowano o planowanym seminarium o tematyce kolejowej połączonym z wycieczką do Kolejowych Zakładów Nawierzchniowych.
 • Omówiono planowaną w drugiej połowie września 2016 roku wyprawę do Chin i Tybetu.
Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci