II Forum Mobilności

II Forum Mobilności 8.03.2007 r.

II Forum Mobilności zorganizowane zostało w dniu 8 marca 2007r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów i władz lokalnych, przedstawiciele nauki, przybyli też studenci kierunku Transport Politechniki Krakowskiej.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 40 osób. Przybył Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Infrastruktury prof. Wiesław Starowicz, prof. Andrzej Rudnicki z Politechniki Krakowskiej, był też Adam Migdał – Przewodniczący Rady Dzielnicy IX, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Irena Cebula z Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektor WGKiOŚ Tadeusz Freisler, Z-ca Dyrektora WGKiOŚ Józefa Kęsek, p.o. Dyrektora ZTP Henryk Kamski, obecni byli również inni przedstawiciele UM, przedstawiciel PKP Przewozy Regionalne oraz Policji. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału SITK w Krakowie Mariusz Szałkowski. Przywitał on przybyłych, następnie przybliżył pokrótce zagadnienie miejskiego transportu publicznego w naszym mieście. Organizatorem tego transportu jest miasto, usługi w tym zakresie świadczy przedsiębiorstwo MPK SA w Krakowie, najważniejszym podmiotem jest pasażer. Organizatorzy Forum postawili sobie za cel wypracowanie płaszczyzny do dyskusji dla wszystkich instytucji zajmujących się transportem w mieście. Następnie głos zabrał profesor Wiesław Starowicz, który po przywitaniu uczestników spotkania przedstawił cele powołania Forum. Podkreślił, że będą to spotkania ludzi dobrej woli, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą. Forum nie jest strukturą formalną, jest to platforma poszerzania wiedzy i wymiany informacji. Spotkania Forum planowane są średnio co 2 – 3 miesiące. Profesor Starowicz przytoczył przykłady innych miast, gdzie takie fora już od dłuższego czasu funkcjonują, spełniając swoją rolę.

 

Opracowały: Sabina Puławska, Magdalena Ożóg

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci