II wycieczka techniczna na budowę Trasy Łagiewnickiej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie, Koło Zakładowe w Mota-Engil Central Europe S.A. oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Krakowie zaprasza na II wycieczkę techniczną na budowę Trasy Łagiewnickiej.

Termin wycieczki: 05 czerwca 2019 r. (środa) Miejsce spotkania: Parking P&R Kurdwanów ul. Halszki  godz. 16.30.

Zgłoszenia uczestnictwa w wycieczce przyjmuje Biuro Oddziału SITK RP w Krakowie, e-mail: krakow@sitkrp.org.pl lub tel. 12 658 93 72 do dnia 29.05.2019roku (tj. środa), z podaniem danych do ubezpieczenia (Pesel) oraz numeru telefonu. Osoby będące członkami MOIIB proszone są o podanie numeru ewidencyjnego Izby.

Koszt wycieczki: 10 zł /koszt zawiera: ubezpieczenie/. Płatność gotówką w dniu wycieczki, w czasie zbiórki. Osoby, które dokonały zgłoszenia, a w dniu wycieczki zrezygnowały będą musiały ponieść cały koszt. Osoby biorące udział w wyprawie proszone są o zabranie kamizelki odblaskowej, kasku oraz odpowiedniego obuwia.

W uwagi na ograniczoną ilość miejsce, o udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w wycieczce!

Beata Toporska & Krzysztof Migdał

 


Powiazane tresci