Józefa Majerczak – nowa Prezes Oddziału SITK RP w Krakowie

Miło nam poinformować, że nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie na kadencję 2018 – 2021 została Kol. Józefa Majerczak. Wyboru nowego Prezesa i władz Oddziału na kolejną kadencję dokonało Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Oddziału, które odbyło się w dniu 22 marca 2018 roku w Międzywydziałowym Centrum Edukacyjno-Badawczym Politechniki Krakowskiej „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24. 

Józefa Majerczak jest przedstawicielem branży kolejowej i przez wiele lat pełniła ważne funkcje we władzach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Dla nowej Prezes Józefy Majerczak praca w SITK nie jest nowością, przez 10 lat w czasie poprzednich kadencji, w których Prezesami byli kolejno: prof. W.Starowicz, A.Kollbek i M.Szałkowski, była członkiem Zarządu Oddziału pełniąc ważną funkcję Wiceprezesa ds. kolejnictwa. Była to dla Niej dobra szkoła działalności stowarzyszeniowej, poznała priorytety, jakimi kierował się Oddział, aktywnie i z zaangażowaniem włączała się w wiele przedsięwzięć i zadań podejmowanych przez Oddział, wdrażała w życie również własne pomysły i inicjatywy.

Jako nowy Prezes kol. J.Majerczak zadeklarowała swoje zaangażowanie, czas i pracę dla utrzymania wysokiego poziomu wszystkich obszarów działalności Oddziału. Szczególną uwagę pragnie zwrócić na kontynuowanie dobrej tradycji organizowania konferencji i seminariów naukowo – technicznych o tematyce kolejowej i drogowej. Należy dobrze rozpoznać aktualną tematykę i bieżące potrzeby branży, które zainteresują środowisko oraz przyciągną do Stowarzyszenia ludzi młodych, trzeba wykonać ogromną pracę, aby wypracować markę kolejnych konferencji.

Prezes J.Majerczak jako przykład przypominała historię pracy i starań włożonych w organizację sztandarowej już dziś konferencji Oddziału nt.: Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w transporcie szynowym. Kol. Majerczak jest pomysłodawcą, twórczynią i główną organizatorką tej konferencji. Pierwsza konferencja o tej tematyce odbyła się w 2002 roku i zgromadziła około 130 osób, a ostatnia XVI edycja z 2017 roku skupiła ponad 500 uczestników i ok. 150 firm. Konferencja od wielu lat jest znana i ceniona w całej branży kolejowej, jest dumą naszego Oddziału.

Prezes J.Majerczak pragnie kontynuować wszystkie obszary działalności Oddziału, które były dotychczas realizowane, m.in. działalność wydawniczą, informacyjną, wizerunkową, czy integracyjną. Deklaruje w nowej kadencji podjęcie starań poszukiwania nowych obszarów do działania i realizowanie nowych, nie zawsze łatwych wyzwań, z czego nasz Oddział zawsze słynął.

Szersza informacja na temat przebiegu Walnego Zebrania oraz informacja nt. nowych władz Oddziału zostanie podana wkrótce, po ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 


Powiazane tresci