Jubileusz Seniorów

0 Oddział SITK w Krakowie od wielu lat kultywuje tradycję organizowania Jubileuszy dla naszych Seniorów, którzy nie bacząc na metrykę aktywnie uczestniczą w życiu Stowarzyszenia. Tegoroczny Jubileusz miał miejsce w dniu 6 listopada, Zarząd wraz z zaproszonymi gośćmi w sposób uroczysty świętował 80-te urodziny:

Marty Niemiec i prof. Kazimierza Flagi (Koło w Politechnice Krakowskiej) oraz Karola Nędzy (Koło Seniorów). W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby: Jubilaci wraz z rodzinami, członkowie Koła w Politechnice Krakowskiej, Koła Seniorów oraz członkowie Zarządu Oddziału.

Spotkanie rozpoczęła Prezes Oddziału Józefa Majerczak witając Jubilatów oraz przedstawicieli ich rodzin. Przywitała też serdecznie gości: Tadeusza Trzmiela – Prezesa Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A., członka Honorowego SITK, prof. Wiesława Starowicza – Prezesa Honorowego SITK RP i Prezesa Honorowego Oddziału, Mariusza Szałkowskiego – Członka Zarządu Krajowego i Członka Honorowego SITK, Członków Honorowych SITK: Annę Bryksy, Zofię Schumacher, Marka Błeszyńskiego, Jerzego Hydzika, Andrzeja Kollbeka i Kazimierza Żurowskiego, a także członków Koła w Politechnice Krakowskiej, Koła Seniorów oraz członków Zarządu Oddziału.

Pani Prezes wraz z Prezesem Honorowym w imieniu zebranych przekazali Jubilatom życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do dalszego, aktywnego działania, wręczając okolicznościowe prezenty. Lampką wina wzniesiono toast za zdrowie Jubilatów wraz z odśpiewaniem tradycyjnego „Sto lat”, przy dźwiękach gitary Marka Błeszyńskiego.

W dalszej części spotkania, po gorącym poczęstunku wygłoszono laudacje wszystkich Jubilatów. Laudację dla Marty Niemiec wygłosił prof. Andrzej Rudnicki, dla prof. Kazimierza Flagi laudację wygłosił prof. Wiesław Starowicz, a na temat życia zawodowego i osobistego Karola Nędzy ciekawe fakty przedstawił Jerzy Hydzik. Następnie przystąpiono do krojenia urodzinowych tortów. Przy słodkim poczęstunku Jubilaci i zgromadzeni przywoływali wydarzenia z przeszłości, wspominali minione lata, cieszyli się tą uroczystą chwilą. Zebrani mogli poznać sylwetki Jubilatów jakby na nowo, w świetle pokazanych w laudacjach, ciekawych faktów i wydarzeń z ich życia – nie dla wszystkich do tej pory znanych.

Spotkanie przebiegało w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze, było prawdziwą przyjemnością dla wszystkich uczestników tego wydarzenia.Oprawę muzyczną i fotograficzną spotkania zapewnił Marek Błeszyński.

Fot. Marek Błeszyński

 

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci