Jubileusze w Klubie Seniora i Kole Grodzkim

            W dniu 21 listopada br. w Hotelu Europejskim w Krakowie, w pięknej sali restauracji Kossakówka odbyła się uroczystość Jubileuszowa Seniorów z Oddziałowego Klubu Seniora, którzy w roku 2017 ukończyli 80 lat: Mariana Dudka i Andrzeja Tyskiego oraz kol. Marii Patrzyk z Koła Grodzkiego. Było to drugie w tym roku spotkanie Jubileuszowe, w czasie którego Zarząd Oddziału w sposób uroczysty świętował urodziny naszych Seniorów.

            W tym roku 85-lecie urodzin obchodził również kol. Wiesław Rynkiewicz, który ze względu na sytuację zdrowotną nie mógł uczestniczyć w spotkaniu. Zarząd Oddziału prześle kol. W. Rynkiewiczowi list gratulacyjny z życzeniami z okazji Jego Jubleuszu.

            W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyli: Prezes Honorowy SITK RP, Prezes Honorowy Oddziału prof. Wiesław Starowicz, Wiceprezes SITK RP, Członek Honorowy Mariusz Szałkowski, Prezes Oddziału w Krakowie Lidia Żakowska, Członkowie Honorowi: Anna Bryksy, Andrzej Kollbek i Zofia Schumacher, a także członkowie Zarządu Oddziału, Jubilaci z rodzinami oraz Koleżanki i Koledzy z Klubu Seniora. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, Członek Honorowy SIK RP kol. Tadeusz Trzmiel.

            Uroczystość prowadził Prezes Honorowy prof. Wiesław Starowicz, który w ciepłych słowach powitał wszystkich zgromadzonych, następnie przekazał Jubilatom życzenia zdrowia, satysfakcji z osiągniętych celów oraz niesłabnącej chęci do dalszego, aktywnego życia.

            W dalszej części uroczystości Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Tadeusz Trzmiel, w imieniu Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego dokonał uroczystego wręczenia Jubilatowi Marianowi Dudkowi najwyższej odznaki za pracę na rzecz Krakowa „Honoris Gratia”. Odznakę tę Prezydent Krakowa przyznał Koledze M.Dudkowi na wniosek Zarządu Oddziału. Wręczając to zaszczytne odznaczenie kol. T.Trzmiel przypomniał, że przez 27 lat życia był zawodowo związany z MPK i komunikacją miejską w Krakowie, w tym czasie na swej drodze zawodowej wielokrotnie spotykał się i współpracował z Kol. Dudkiem, mile wspominając ten okres. Zgromadzeni brawami nagrodzili uhonorowanego odznaczeniem kol. Mariana Dudka.

            Następnie Prezes Honorowy złożył Jubilatom w imieniu wszystkich zebranych serdeczne gratulacje i życzenia, wręczając okolicznościowe prezenty. Lampką wina wzniesiono toast za Ich zdrowie, a przy akompaniamencie gitary kol. Marka Błeszyńskiego odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

            W kolejnej części spotkania wygłoszone zostały laudacje dla Jubilatów. O życiu zawodowym i osobistym, pasji zawodowej i osiągniętych sukcesach oraz o wielkich zasługach w ratowaniu zabytkowych pojazdów komunikacji miejskiej i przywracaniu im dawnej świetności, piękne słowa wygłoszone zostały w niebanalny sposób, „krakowską gadką”, przez kol. Janusza Kucharskiego. Pięknym zwieńczeniem życzeń dla Kolegi Mariana Dudka był wiersz napisany specjalnie dla Niego i odczytany osobiście przez Żonę – Barbarę.

            Laudację dla Marii Patrzyk wygłosiła kol. Zofia Schumacher, przypominając piękną drogę zawodową i wielkie zasługi Koleżanki M.Patrzyk dla drogownictwa. Jej wielkim sukcesem, a właściwie pasmem sukcesów, było zbudowanie od podstaw i zmodernizowanie wielu ciągów komunikacyjnych, co w minionych czasach ze względu na wiele różnych trudności było nie lada wyczynem. Zawsze solidna, wymagająca, bezkompromisowa, z ogromnym doświadczeniem, a jednocześnie, jak powiedziała kol. Z.Schumacher prawdziwa „Mama” dla młodych adeptów, która uczyła ich zawodu, wspierała i będąc dla nich wzorem inżyniera, wywierała pozytywny wpływ na ich życie zawodowe. Ciepłe, wzruszające słowa podziękowania i gratulacje przekazali również pozostali inżynierowie – drogowcy uczestniczący w Jubileuszu: kol. Wiesława Rudnicka, Andrzej Kollbek, Anna Bryksy.

            Laudację dla kol. Andrzeja Tyskiego wygłosił kol. Jerzy Bąkowski – jak zwykle z humorem, podając nie tylko najważniejsze fakty z życia zawodowego i osobistego Jubilata, ale przypominając ciekawe wydarzenia i sytuacje z życia Kolegi. Andrzej Tyski urodził się we Lwowie, od 1945 roku pracował w Krakowie, w Biurze Projektów Kolejowych, realizując wiele ważnych i ciekawych projektów. W Oddziale działał „nieoficjalnie” przez wiele lat wspomagając w działaniach Żonę – Irenę Tyską oraz Oddziałowy Klub Seniora, wreszcie zapisał się do Stowarzyszenia i odtąd już „legalnie”, aktywnie działa w tym Klubie.

            Po wygłoszeniu laudacji uczestnicy wznieśli lampką wina toast za zdrowie i pomyślność Jubilatów, po czym Jubilaci przystąpili do krojenia urodzinowego tortu Czarny Las. Przy przekąskach, sałatkach i słodkim poczęstunku Jubilaci dzielili się z uczestnikami spotkania swoimi wspomnieniami i refleksjami dotyczącymi swoich sukcesów oraz osiągnięć zawodowych i stowarzyszeniowych. Opowiedzieli również o swoich zainteresowaniach i pasjach, które towarzyszyły im obok pracy zawodowej przez kolejne lata życia.

Opracowała: Danuta Schwertner

Zdjęcia: Marek Błeszyński, Andrzej Kollbek


Powiazane tresci