Koło Zakładowe SITK RP przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

Koło Zakładowe SITK RP przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. działa od roku 2000. Członkowie Koła biorą czynny udział  w  aktualizacji planów inwestycyjnych Spółki oraz  opiniują i zgłaszają uwagi do projektowanych zmian w Prawie Lotniczym i  w rozporządzeniach dotyczących budowy lotnisk. Uczestniczą w targach lotniczych oraz w krajowych i międzynarodowych seminariach, konferencjach i szkoleniach dotyczących utrzymania i zarządzania infrastrukturą lotniskową.

Powiazane tresci