Koła

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 31 marca 2020 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu)

Liczba członków

Przewodniczący

1

Krakowskie Koło Kolejarzy

67

Andrzej Mutka

Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.

2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

67

Anna Reszczyk

3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków

33

Halina Rogowska

4

Międzyzakładowe Koło Drogowców

35

Zofia Schumacher

5

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

27

Robert Szota

6

Politechnika Krakowska

78

Sabina Puławska-Obiedowska

Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej skupia 78 członków. Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.

7

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie

13

Zbigniew Porada

8

JPL Project Sp. z o. o.

3

Emil Onderka

9

ZUE S.A

7

Grażyna Kadula

10

Mota-Engil Central Europe S.A.

25

Beata Toporska

Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.

11

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A.

35

Ryszard Wróbel

12

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków Balice

5

Czesław Jarosz

Koło Zakładowe SITK RP przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. działa od roku 2000. Członkowie Koła biorą czynny udział  w  aktualizacji planów inwestycyjnych Spółki oraz  opiniują i zgłaszają uwagi do projektowanych zmian w Prawie Lotniczym i  w rozporządzeniach dotyczących budowy lotnisk.

13

Koło Grodzkie

42

Wiesława Rudnicka

Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.

14

Klub Seniorów

15

Janusz Magrysz 

15

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej

34

Barbara Bysiewicz

Razem:

446


Powiazane tresci