Koła

Wykaz Kół i Klubów – liczba członków stan na 15 stycznia 2021 r.

Lp

Nazwa Koła (Klubu) Liczba członków Przewodniczący
1

Krakowskie Koło Kolejarzy 39 Andrzej Mutka
Krakowskie Koło Kolejarzy SITK RP działa w ramach Oddziału w Krakowie. Przewodniczącym Koła jest Andrzej Mutka, a skarbnikiem Anna Boruta. Członkami Koła to pracownicy firm związanych z kolejnictwem, jak również emeryci kolejowi.
2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie 63 Anna Reszczyk
3

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie Rejon Kraków 32 Halina Rogowska
4

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 27 Robert Szota
5

Politechnika Krakowska 80 Sabina Puławska-Obiedowska
Koło Zakładowe SITK RP przy Politechnice Krakowskiej skupia 78 członków. Do Koła należą przede wszystkim aktualni i byli pracownicy, studenci oraz absolwenci Politechniki Krakowskiej. Członkowie Koła w PK aktywnie angażują się w organizację konferencji i seminariów, często będąc również ich uczestnikami.
6

Zespół Szkół nr 1 w Krakowie 11 Zbigniew Porada
7

ZUE S.A 6 Grażyna Kadula
8 Mota-Engil Central Europe S.A. 28 Beata Toporska
Koło działające przy firmie Mota – Engil Central Europe S.A. jest prężnie działającym kołem, którego historia sięga czasów Krakowskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. W roku 1998, KPRD zostało przekształcone w Spółkę Mota-Engil i równocześnie, liczące kilkadziesiąt lat Koło przy KPRD stało się Kołem przy Mota-Engil.
9

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 30 Ryszard Wróbel
10

Koło Grodzkie 38 Wiesława Rudnicka
Koło Grodzkie skupia członków wielu specjalności (w większości z branży drogowej), prowadzących własną działalność projektową czy wykonawczą, lub pracujących w niewielkich instytucjach, które nie posiadają Koła SITK. Pomimo tego, że Koło Grodzkie nie posiada własnej siedziby, to do swego działania wykorzystuje częściowo lokal naszego Oddziału przy ul. Siostrzanej, 11, jak również Zarząd Koła spotyka się w siedzibach firm swoich działaczy.
11

Koło Seniorów 12 Janusz Magrysz
12 Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej 35 Barbara Bysiewicz
Razem: 401

Powiazane tresci