Komunikat nr I – VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

VII KONFERENCJA

NAUKOWO-TECHNICZNA

POLITYKA PARKINGOWA

W MIASTACH

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Oddział w Krakowie
 • Politechnika Krakowska, Katedra Systemów Komunikacyjnych, Zakład Organizacji i Ekonomiki Transportu

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa do konferencji – Polityka Parkingowa w Miastach

PROTEKTORAT HONOROWY KONFERENCJI

 • JM Rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierz FURTAK
 • Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Jacek MAJCHROWSKI

KOMITET NAUKOWY I PROGRAMOWY KONFERENCJI

Przewodniczący Dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. Pol. Krakowskiej
Sekretarz naukowy Dr inż. Andrzej Szarata – Politechnika Krakowska
Członkowie Prof. dr hab. inż. Andrzej Rudnicki – Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Kazimierz Jamroz – Politechnika Gdańska

Dr hab. inż. Jacek Krawiec, prof. Politechniki Śląskiej

Dr hab. inż. Lidia Żakowska – Politechnika Krakowska

Dr Sjoerd Stienstra, Stieverk, Holandia

Dr inż. Janusz Bohatkiewicz – EKKOM, Kraków

Dr inż. Mariusz Dudek, Politechnika Krakowska

Dr inż. Tomasz Dybicz, Politechnika Warszawska

Dr inż. Andrzej Krych, Politechnika Poznańska

Mgr inż. Jan Friedberg, konsultant

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący Mgr inż. Andrzej Kollbek, Wiceprezes SITK O/Kraków
Sekretarz Mgr Janina Mrowińska, SITK O/Kraków
Członkowie Anna Bujak, SITK O/Kraków

Mgr inż Łukasz Franek, Politechnika Krakowska

Mgr inż Tomasz Kulpa, Politechnika Krakowska

Mgr inż Sabina Puławska, Politechnika Krakowska

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI

ZAKOPANE

Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy „HYRNY”

16-18 października 2013 r.

CELE KONFERENCJI

Celem Konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie uwarunkowań funkcjonalnych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych systemów parkingowych

 • Nowoczesne systemy zarządzania parkingami
 • Systemy sterowania informacją o dojazdach do miejsc parkingowych
 • Aspekty techniczne parkingów
 • Parkingi kubaturowe (w tym podziemne) – uwarunkowania lokalizacyjne, techniczne i organizacyjne
 • Projektowanie i organizacja ruchu na parkingach
 • Wpływ parkingów wielkopowierzchniowych na funkcjonowanie obsługującego układu komunikacyjnego
 • Metody wyznaczania potencjałów ruchotwórczych obiektów parkingowych
 • Standardy parkowania
 • Uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem systemu parkingowego
 • Ocena działania stref płatnego parkowania.
 • Efektywność, organizacja poboru opłat
 • Park & Ride w świetle krajowych i zagranicznych doświadczeń

OPŁATA KONFERENCYJNA

Koszt udziału 1 osoby w konferencji wynosi 1250,00 zł + VAT 23%.

Kwota ta obejmuje koszty:

 • wyżywienia (od obiadu 16 października do obiadu 18 października),
 • noclegów z 16/17.10 i 17/18.10 (zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych)
 • Istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju 1 – osobowym za dodatkową opłatą
 • 200 zł/osobę/za 2 doby,
 • wieczoru regionalnego,
 • wycieczki turystycznej,
 • wydania zeszytu naukowo-technicznego zawierającego komplet referatów,

Koszt udziału w konferencji (bez noclegów): 1090,00 zł + VAT 23%.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w KONFERENCJI jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faksem lub e – mailem) oraz dokonanie wpłaty 1250,00 zł netto + VAT 23% za osobę na konto SITK RP Oddział w Krakowie, 30-804 Kraków, ul. Siostrzana 11, Bank PEKAO S.A. nr 43 1240 4722 1111 0000 4859 0666 w terminie do 30 września 2013 roku.

Zgłoszenia na załączonej karcie proszę przesłać na adres: annabujak@sitk.org.pl

TERMINARZ

 1. zgłoszenie tytułu referatu wraz z krótkim streszczeniem
31.05.2013 r.
 1. komunikat o akceptacji zgłoszonych tematów
15.06.2013 r.
 1. nadsyłanie pełnych tekstów referatów i komunikatów
01.09.2013 r.
 1. recenzja zgłoszonych referatów i ich uzupełnianie
30.09.2013 r.
 1. zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
10.09.2013 r.
 1. przesłanie opłaty za udział w konferencji
30.09.2013 r.

DANE TELEADRESOWE

SITK RP Oddział w Krakowie, ul. Siostrzana 11, 30-804 Kraków

tel. 12 658-93-72, fax: 12 659-00-76, e-mail: annabujak@sitk.org.pl

Print Friendly, PDF & Email

Powiazane tresci